אאא

לאחר שהרבה חשבונות בנק של אזרחי ישראל חסומים, מכל מיני סיבות הנוגעות להתפשטות נגיף ה'קורונה', הממשלה אישרה הערב (ראשון), תקנות ל'שעת חירום'.

התקנות המיוחדות מדברות על כך, שהבנקים לא יקפיאו חשבונות של לקוחות שהצ'קים שלהם חזרו, את התקנות קידם היועץ המשפטי לממשלה, כדי להקל על הציבור בתקופת החירום, במטרה להפחית את הפגיעה בלקוחות ובמשק ולאפשר את המשך ההתנהלות הכלכלית.

מהו החוק של צ'קים שחזרו

חוק צ'קים ללא כיסוי קובע שחשבון בנק יוגבל אם בתקופה של שנה חזרו 10 שיקים או יותר, כיוון שלא היה להם כיסוי מספיק בחשבון. להגבלת חשבון בנק משמעות מרחיקת לכת.

כך למשל, בעל החשבון לא יכול להוציא צ'קים נוספים. בנוסף, הגבלת החשבון משבשת את חייו של בעל החשבון ופוגעת במוניטין שלו.
 
החוק מכיר בכך שישנם מצבי חירום שבהם המפקח על הבנקים יכול להשהות הגבלה של חשבון בנק. מצבי החירום שנקבעו בחוק מתייחסים כולם למצב חירום ביטחוני, כגון קריאה לשירות מילואים.
 
בעקבות התפשטות הנגיף, זוהה כי חלה עלייה משמעותית במספר השיקים שחזרו, ובמספר החשבונות שהוגבלו.

לקוחות רבים שלא צפו את המשבר, וביניהם עצמאים בעלי משפחות ועסקים קטנים, יכולים למצוא את חשבונותיהם מוגבלים, באופן שיקשה על המשך התנהלותם.

לכן, הממשלה אישרה את התקנות - שעת חירום שאושרו היום קובעות, כי לאחר שהקורונה הוכרזה כמחלה מדבקת מסוכנת, המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, תוכל לעשות שימוש בסמכותה ולהשעות הגבלה של חשבון. המפקחת תהיה רשאית למנוע הגבלה גם ביחס לשיקים שחזרו כבר.
 
התקנות יאפשרו את המשך השימוש בשיקים, שהם אמצעי תשלום חיוני, ובכך יתאפשר המשך המסחר. לצד אלו, אי-הגבלת החשבון, לאור התפשטות הנגיף, תאפשר לאותם לקוחות להמשיך לנהל את עסקיהם ולהשתקם, עם מיגור המגיפה, בצורה פשוטה יותר.
 
התקנות לשעת חירום בעניין שיקים ללא כיסוי הותקנו ביוזמת עוה"ד רני נויבואר וליאת שטרק מהמחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ועו"ד חן פליישר ומר גדעון מאור שביט מבנק ישראל.