אאא

בכינוס חירום של הועדה המתמדת של 'ועידת רבני אירופה' באמצעות 'זום', הוחלט על הקמת קרן הצלה מיוחדת שתסייע לטיפול בקשישים בקהילות אירופה. נשיא הועידה נשנק מבכי.

לפי ההחלטה, הקרן תסייע לרבני הקהילות במימון סיוע רפואי נפשי ופיזי ותמיכה בכל מכלול הבעיות לאוכלוסייה זו בימים אלה. בכינוס שהתקיים באמצעות 'זום' דנו הרבנים בכאב ובתקוה בהנהגת הקהילות בעת צרת מגיפת הקורונה, הדאגה וההשלכות על חייהם ושלומם של בני הקהילות.

בדיון בראשות נשיא הועידה ורבה של מוסקבה הגאון רבי פנחס גולדשמידט השתתפו; הרבנים הראשיים; לצרפת, בריטניה, פולין, טורקיה, בלארוס, רומא, מילאנו, אמסטרדם, פרנקפורט, מרסיי, וינה, ז'נבה ושטרסבורג. ראשי הועדה ואבות בתי הדין.

שיחת הרבנים ב'זום'
שיחת הרבנים ב'זום'

הדיון נפתח באמירת פרקי תהילים ע"י רבה של צרפת וסגן נשיא הועידה הרב חיים קורסיה לרפואתו של חבר הועדה המתמדת אב"ד ליאון שבצרפת הגאון רבי יחי' בן עיישא שחלה בקורונה והוא מורדם ומונשם בביה"ח בעיר, בתוך שאר חולי ישראל הי"ו. 

כינוס הוועידה בשנים קודמות
כינוס הוועידה בשנים קודמות

המנהל הרבני, הרב משה לבל הודה בשם כל הרבנים על מכתב החיזוק המיוחד החם והלבבי ששיגרו מרנן ורבנן  לרבני הועידה לפני ימים אחדים. לאחר מכן התפתח דיון שבמרכזו ההשפעה של הקורונה על חיי הרוח.

כל רבני ה'וועידה', ללא יוצא מן הכלל, דיווחו על ריבוי אדיר של שעורים בכל מקומות מושבותיהם כבקשת גדולי ישראל והענות חסרת תקדים להצטרפות באמצעות הזום.

החשש שהעלו כמה רבנים שאולי הריחוק של ה'עמך' מבתי הכנסת עלול חלילה להשאירם בבית גם לאחר שהמגיפה תדעך בע"ה. בישיבה ונידונו דרכים כיצד לשמר ולהעצים את התופעה המבורכת ולדאוג שיהודים אלו יבואו ויפקדו את בתי הכנסת ויצטרפו לקהילות,

הרב קורסייה דיווח למשתתפים על אופטימיות זהירה ביחס להתפשטות המגיפה בצרפת; 'בפאריס אנו מבכים את הנספים במגיפה מטובי בניה ומורי דרכה של קהילתנו ועתה עינינו נשואות לחבל אלזס ואנו תפילה שה' יאמר למשחית דיי ונזכה לרחמי שמיים במהרה'.

הרב קורסייה קרא לכל הרבנים לצאת בקריאה תקיפה לאסור שימוש ב'זום' לקשישי הקהילות בליל הסדר.

רבה של בריטניה הרב אפרים מיירביס סקר בהרחבה את התפשטות המגיפה במדינה ואמר בכאב כי "הגם שאוכלוסיית היהודים במדינה היא אחוז אחד בלבד, הרי שאחוז הנדבקים במחלה עלה לשלושה אחוזים. הסיבה ידועה לכולנו; אנו חיים חיי קהילה סביב בתי המדרש ובתי הכנסת במיוחד בימי חג שבת ומועד, וזה הבריח התיכון שמאחד אותנו".

"עת צרה היא ליעקב והמסר העיקרי כיום הוא 'תורת חיים ואהבת חסד' – כאשר אנו רואים השתתפות של אלפים בשיעורי התורה הניתנים באמצעות ה'זום' ויה"ר שהמומנטום הזה יישמר וכך יהיה גם לאחר שתוסר המגיפה בעזרתו יתברך". סיים הרב

הרב שמואל די סייני רבה של רומא אמר בשיחת הזום בין הרבנים כי "נכון שהיינו הראשונים שזיהינו שצו השעה הוא לאסור כל התכנסות וסגרנו בכאב אדיר את בתי הכנסת ביום הפורים. היום יודעים כולם שהייתה זו ההחלטה הנבונה ביותר בעת הזו. אני יכול לדווח לחברים כי ברומא אנחנו מזהים האטה משמעותית בקצב ההדבקה".

"כל נפטר מהקהילה הוא כאב גדול אבל ברוך השם שאנו רואים שיפור במגמת ההדבקה ויה"ר שכך יימשך. הדאגה שלנו היא מהעיר מילאנו שם מתפשטת המחלה קשות ופגעה כבר בכמה מבני הקהילה ז"ל וחולים רבים נאבקים על חייהם בבתי החולים".

עוד רב מאיטליה, הרב של מילאנו, הרב ארביב פדהצור אמר כי "בקהילת מילאנו נספו כמה מבני הקהילה. "ואנו עושים מאמצים כבירים לאחד את הקהילה הקטנה לגבש אותם באמצעות שיעורי תורה הניתנים ע"י 'זום' וההשתתפות ערה וגדלה יום יום".

רבה של בלארוס הרב מרדכי רייכנשטיין סיפר לרבנים כי "במדינתו השלטונות לא הורו על סגירת בתי כנסת והחיים במדינה נמשכים כרגיל. אנו מצדנו נוקטים בכל אמצעי הזהירות שנקבעו בעולם ולא מאפשרים למבוגרים וקשישים לצאת מביתם. גייסנו מתנדבים רבים המסייעים להם במזון ותרופות היישר לביתם".

הרב אוחנה בשיחת הזום
הרב אוחנה בשיחת הזום

רבה של מרסיי הרב ראובן אוחנה סקר בהרחבה את פעילותו לקיום חיי קהילה ותורה בימים קשים אלה. הרב דיווח גם על עלייה מרשימה בהשתתפות בשיעורי התורה באמצעות ה'זום'. גם רבה של הקהילה האשכנזית בטורקיה הרב מנחם מעדיל חיטריק דיווח לרבנים על פעילותו לאפשר קיום חיי קהילה ככל שניתן בזמנים אלה.

הרב משה לוין יד ימינו של רבה של צרפת וסגן נשיא הועידה העלה את נושא ברית המילה בימים אלה ועל העובדה ששלטונות צרפת מאפשרים קיום הברית רק בבתי חולים.

הרב גולדשמידט בשיחת הזום
הרב גולדשמידט בשיחת הזום

נשיא הועידה הגר"פ גולדשמידט דיווח על חיי הקהילה במוסקבה והדגיש בהרחבה את החשיבות הרבה לאפשר פתיחת מקוואות הטהרה כמובן על פי כל כללי הבריאות שנקבעו. בדיון שהתפתח בנושאי מקוואות הטהרה והבריתות הביא הרב את הדרכים ההלכתיות בענייני המקוואות וברית המילה עליהם נועץ עם אחד מגדולי הפוסקים הגר"א ווייס, כפי שפורסמו בהרחבה ב'כיכר השבת'.

רבה של פולין הרב מרדכי שודריך סיפר למשתתפים כי השחיטה בפולין הופסקה בימים אלה, "אולם לא בגלל המגיפה אלא כמתוכנן בשל נסיעתם של צוותי השוחטים והמשגיחים לישראל לפני החג הבעל"ט'. הרב הביע את תקוותו כי אכן לאחר החג יוכלו לשוב לפולין".

עוד דיווח הרב על השתתפות אדירה של יהודים בשיעורי התורה; "הגענו לשיעורים שבהם משתתפים 2000 יהודים, מספרים דמיוניים בנתוני פולין בהתחשב בעובדה שהם ניתנים בשפה הפולנית, ומי יתן ורובם ישובו לאחר שיאמר למלאך הרף לבתי הכנסת ולבתי המדרש".

 צפו: רבה של פולין פורץ לביהכנ"ס המריבה

רבה של ז'נבה וסגן יו"ר הועדה המתמדת הרב יצחק דיין דיווח אף הוא על השתתפות ערה במיוחד בשיעורי התורה ב'זום'. הרב סיפר למשתתפים על הקשיים עימם הוא מתמודד בפתיחת המקוואות והביע את תקוותו כי המשתתפים הרבים ישובו לבתי הכנסת גם לאחר שוך המגיפה בעז"ה.

הרב אריה פולגר חבר ביה"ד של וינה דיווח אף הוא על התרחבות של קהלים נוספים לבית המדרש ב'זום'. הוא הביע את תקוותו שהמגמה הזו תישמר.

הרב שלמה הופמייסטר מוינה סיפר למשתתפים כי באוסטריה ברוך השם התפשטות המחלה מתונה יחסית לשאר מדינות אירופה ואנו תפילה שכך יימשך.

אב"ד אמסטרדם הרב אליעזר וולף סיפר למשתתפים על הקשיים עימם הוא מתמודד ביחס שלטונות הרפואה לחולים מבוגרים מעל גיל 60. 'הם לא נותנים סיוע רפואי, בוודאי שלא הנשמה ולצערי הרב אני נתקל בהתנגדות של ממש כיון שזה מעוגן בחוק ההולנדי, גם בבית האבות שבו מחלקה ליהודים'.

אב"ד 'אגודת הרבנים של ארה"ב' ובית הדין לעגונות של הועידה באמסטרדם הגאון רבי אריה רלב"ג רבה של אמסטרדם לשעבר סיפר כי בעבר ניסה לטפל בתיקון החוק ואף גייס לעזרתו את גדולי הרופאים אולם נתקל בסירוב מוחלט.

ראש מטה נשיא הועידה מר גדי גרוניך שדיווח על הקמת הקרן המיוחדת לסיוע לקשישים בכל היבשת הציע את עזרת הקרן. הגר"מ לבל הציע כי הקרן תממן ההעסקת רופא מיוחד ורכישת מכשירי הנשמה לבני הקהילה. הרבנים סיכמו כי יבחנו את ההצעה אולם הם סקפטים למדיי ביישומה. 

את הכינוס חתם נשיא הועידה בברכת שמיים ובתפילה; בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל... דקות של דומיה...וכשהוא נשנק מדמעות נחתם הדיון ההיסטורי...