אאא

ערב  חג הפסח תש"פ, שמחה גדולה בישיבת מיר בירושלים - הישיבה הגדולה בעולם, לאחר שמזה חודשיים לא שולמו משכורות אלפי האברכים, התבשרו בערב החג האברכים על קבלת מלגות מתרומת הנגיד ר' שלמה יהודה רכניץ מלוס אנג'לס, מגדולי תומכי עולם התורה. 

כזכור, לאחר לפני ראש השנה שמע רכניץ את זעקת האברכים, ובשל קוצר הזמן העביר משכורת מלאה ללמעלה 6000 אברכי ישיבת מיר דרך הקרן שלו בארץ 'והריקותי'.

אתמול בלילה כששמע שאברכים לא קיבלו משכורת כשלושה חודשים, ורבים מהם במצב קשה בשל העובדה שהנשים המפרנסות את הבית יצאו לחל"ת, רכניץ אמר כי הוא אינו יכול להיכנס לחג בידיעה שהאברכים החשובים שהעולם עומד עליהם אינם יכולים לחוג את החג בשמחה ובחירות אמיתית.

בשל כך הודיע אתמול רכניץ לראשי הישיבה כי הוא נוטל על עצמו לממן חלוקה של שני חודשים לכל אברכי הישיבה ויוסיף על כך גם מענק חג לכולם.

הידיעה התקבלה בקרב בני הישיבה בשמחה עצומה אך בתדהמה מוחלטת, בזמן שעולם הכלכלה על סף קריסה והגבירים שלא יודעים מה ילד יום מפחדים לתת ולהתחייב על צדקות, מתקשר אליהם מעצמו פטרון הישיבה מאז פטירת הגרנ"צ פינקל זצ"ל ומהווה השראה לכולם כי אין לנו שיור רק התורה הזאת.

ישיבת מיר השלימה באחרונה לשלם את המלגות לחשבון כסליו טבת, כעת רכניץ לקח על עצמו לשלם את משכורות שבט ואדר ותוספת חג בהעברה של 3 מיליון דולר. 

חלוקת השיקים בישיבת מיר תתבצע לראשונה שלא במשרדי הישיבה אלא במוקדי חלוקה בשכונות, הישיבה מתחילה הבוקר להיערך מיידית לחלק הלוגיסטי של הדפסת עשרות אלפי השקים ולחלק ולשנע אותם לשכונות ולאברכים כך שעד סוף החג יקבלו האברכים את כל המשכורות שלא שולמו מה שיתן מרווח נשימה לאברכים בהוצאות החגים המרובות.

חלוקה זו באה כהמשך לחלוקות קמחא דפסחא של רכניץ בארץ, במשך שנים הוא מממן את החלוקה בקרית ספר בשיתוף העירייה למעל 5000 משפחות, והשנה בגלל המצב הקשה השורר בארץ הקודש הוסיף ליטול על עצמו אף את עול חלוקת קמחא דפסחא עונג שבת ויו"ט של הרב אפרים שטרן ללמעלה מ 14,000 משפחות שנקראה על שם משפחת רכניץ.