אאא

מעט מילים מלב דומע ורותח, אחר הסתלקותו של הראשון לציון, מנהיג, רב, אב, אוהב ואהוב, ענוותן וצנוע, הגאון המופלא רבנו אליהו בקשי דורון זצוק"ל.

אחי ורעי! ביוגרפיית חייו של מורנו הרב, מן הסתם עוד ימלאו ספרים עבי כרס, ועוד יהללוהו בשערים כל מעשיו הן מצד עצמם והן על ידי יודעיו ומכיריו.

אני הכותב להבה"ח, זכיתי להתקרב למורנו הרב זצ"ל בשמונת השנים האחרונות, כשעוד היה מורנו הרב בריא אולם ולאחר מכן בכל שנות מחלתו. זכיתי ושמשתי רבות כשליח ציבור בביתו ולאחר מכן בבית מדרשו, ושמחנו יחד עמו שמחה עילאית אם בדברי תורה ואם בשירה וזמרה שבח והודאה בשבתות וימים טובים, כשהכל בחרדת קודש מחד, אך גם באהבה אין סופית העוברת כחוט להט בין לבבות של רב ותלמיד.

הראשון לציו הגר''א בקשי דורון זצ''ל (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הראשון לציו הגר"א בקשי דורון זצ"ל (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

מתוך המיית גלי הים הסוערים ברוחי, השקט לא אוכל, ומתוך רבבות כוכבי אור מחיי מורנו הרב זצ"ל, ברצוני להבליט נקודה אחת מרכזית המבעבעת בחלל ראשי - תוך כדי שמיעת הבשורה הנוראה על עלייתו לשמי רום, ותוך כדי לוויה שהצטווינו בצו הבורא של 'ונשמרתם' שלא להשתתף בה, עם כל השבר הגדול והכאב העצום הכרוכים בזה.

אמרו רבותינו 'מה שעשתה החכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה'. ובפסוק במשלי (כב, ד) נאמר 'עקב ענווה יראת השם'! מילים אלו שכה מתאימות למורנו הרב זצ"ל, אומרות הכל.

חכם הרזים פיקח ושנון היה מורנו הרב זצ"ל, ועם כל זאת ענוותן צנוע ומעלי. לא יאומן עד כמה? מי שלא הכירו מקורב לא ישער בדעתו - ענווה מה היא.

שילוב בלתי מצוי של אדם מורם בדרגתו וברמתו שהקיף כל חללי עלמא, אשר שועי עולם נזקקו לו, פרנסי הקהל הצטרכו לו, נדיבי עם חילו פניו, והמוני עמך בית ישראל נשרכו אחריו מחד, ומאידך קיים בעצמו 'לא גבה ליבי ולא רמו עני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני', היה זה הבסיס למבנה אישיותו הטמירה של מורנו הרב זצ"ל וכל זה עוד יסופר לדורות.

איה הוא המושך בעט והדיו הנובע, שיוכלו במשפטים ספורים להקיף דמות אצילית נערצת אהודה ואהובה מורמת כל כך, ועם כל זאת פשוטה כל כך, חייכנית כל כך, מקבלת ומזמינה, מכילה ואוהבת בד בבד. אכן, יש מצבים מפעימים שאינם מתוארים בסיפורים ולא במעשיות, יען כי הם דרך חיים רגע-רגע, דקה-דקה!

מורנו הרב זצ"ל מעולם לא התעניין מה אומרים עליו ומה חושבים עליו, הוא לא הסתכל לצדדים לקבל תגובות או משובים, ולא חיפש מאמרי לבלרים לקרא תובנות. הוא בגודלו ידע דבר אחד, יש לי תפקיד ואותו עלי למלא! לשמחת או למגינת מי שלא יהיה. אני את שלי אעשה על הצד הטוב ביותר, בו יהיה ויתקיים רצון הבורא!

הגאון רבי רחמים זיאת קצין (ללא קרדיט)
הגאון רבי רחמים זיאת קצין (ללא קרדיט)
הגדלה

דמות קמאית היה מורנו הרב זצ"ל, הוא השיג בחייו שלב אחרי שלב גדלות עצומה שקנה בעמל עד הגיעו לפסגה, אך בלא השתמש בה כי הוא זה! לא על מנת להתפרסם, ולא על מנת לשלוט, וודאי לא על מנת לקבוע עובדות בשטח. כל דאגתו וכל מרצו חכמתו פיקחותו ותבונתו הוטו לאפיק אחד בלבד, לנצלם עד תום להצלחת היעוד ולהגשמת השליחות ותו לא!!!

  • מעולם הרב לא ביקש שררת מלכים
  • מעולם לא שמעו את הרב אומר קבלו דעתי
  • מעולם הרב לא ענה מעצמו על מה שלא נשאל
  • מעולם לא ראינו את הרב מעיר הערה כשלא נדרש לכך
  • מעולם לא שמענו את הרב קוצף על מאן דהוא שלא נהג בכבוד המתאים
  • מעולם לא שמענו את הרב מעביר ביקורת בפומבי או אף ביחידות שלא לצורך
  • מעולם לא ראינו את הרב מתנהג בהנהגה כל שהיא מתוך ריתחא או מצב רוח מזדמן

אצל מורנו הרב, הכל מכל כל נאמר נעשה ונבחן, במידה מדודה ביישוב הדעת ובדעה צלולה, במתינות ורוח בריאה וברורה. כך בהנהגתו הציבורית, וכך בצרכיו האישיים.

זוהי גדלות עצומה עם הקטנה עצומה שאינה בנמצא!

פטירתו והלווייתו הכואבת של מורנו הרב זצוק"ל, היא לאות ולעד על המופת הפלאי הזה: תפילת ערבית, ספירת העומר, עצימת עיניים, ובשקט שקט חרישי, להשיב את הרוח אל האלוקים אשר נתנה! המונים? דחיפות? זרקורים? לא ולא! לא בשביל ענוותן שכזה. את השליחות שלו הוא עשה במיטב. הוא זכה וזיכה, פעל ובנה, התייסר והתמרק, סיים את התפקיד, וזהו לכאן! כל השאר, שם למעלה. שם כבר יכינו את קבלת הפנים הגדולה והעצומה, את האורות והצלצולים. שם יתגודדו כל באי עולם העליון לבא לחזות בזיו פניו של מורנו הרב זצ"ל, ולקבלו באהבה לחלקו הרם והנישא הצפון לו בעולם שכולו טוב.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

זוהי פרשת חייו הפלאית, הרחוקה מדעת בן תמותה, של אדם סגולי שכזה שהצליח להתרומם, לחיות בתוך ההווה חיי נצח, לחיות על הקרקע באופן מלא, ובד בבד לשוטט מעל לראות את הדברים בתובנה של מלאך משרת ושל צופה העיר.

מורנו הרב זצ"ל, כך היה וכך ישמש בעתיד, סמל ומופת, זרקור ומגדלור של הנהגה אמיתית, של איש אשר רוח בו למען קונו ולמען עמו לנצח נצחים.

אהבתו הגדולה אשר אהב אותנו והאהבה אשר השבנו לו חזרה בכפליים אינה ניתנת לניתוק, גם לא במחיר של הפרדות בין עולמים.

זכותו תגן עלינו ועל כל העדה הנשארה אמן.

ברעדה ובדמע ביגון ובבכי
הנצרכים להיות מהולים בו בעת במצות ושמחת בחגך
הזוכה להסתופף בארבע אמותיו אתר ביה שריין גיצין

רחמים זיאת קצין