אאא

"עוד בהיותו רבה הראשי של חיפה זכיתי לקירבתו, היינו מיודדים ומתרועעים רבות, לדון בדבר השעה והתקופה ונסיבות הזמן", סופד חבר מועצת הרבנות הראשית ורבה של מגדל העמק רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א אחר מיטתו של הראש"ל הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל. "לא פעם הייתי סר ללשכתו בחיפה לבקשתו ויחד עמו מלבן עניין וכך מביאים את הנושא לפתרונו.

"כולנו ידענו על גדלותו בתורה ויראתו הקדושה שהייתה נר לרגליו כל הימים. כל שיחה עמו הקיפה דברי תורה הלכה אגדה ומוסר בהיקפי ענק כאחד הגדולים".

הרב גרוסמן ממשיך ומספר כי "פינה יקרה ולב חם היה לרב בקשי דורון זצ"ל למוסדות מגדל אור ואף ביקר כמה פעמים במוסדות ובחן את התלמידים על חק תלמודם. ביקורים שהותירו חותם של אהבת תורה ויראת שמים בלב אלפי התלמידים.

הרב בקשי דורון זצ''ל עם יבל''א הרב גרוסמן (ארכיון מגדל אור)
הרב בקשי דורון זצ"ל עם יבל"א הרב גרוסמן (ארכיון מגדל אור)
הגדלה

"בהיותו מכהן כרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הזמנתיו יחד עם רעהו ועמיתו הרב הראשי רבי ישראל מאיר לאו שיבדל לחיים טובים עם כל חברי מועצת הרבנות הראשית לביקור וסיור במוסדות. עוד ימים ארוכים לאחר מכן לא שכח את הביקור והיה מזכיר זאת רבות ומתענג על אותן שעות.

"כדיין וכאיש הלכה ליבו היה ער לבירוקרטיה של תיקים מסוימים וביקש לעשות לזה סוף. הוא תמיד היה אומר "אין לנו את הזכות לגרום חלילה עינוי דין".

הרב גרוסמן מסיים ואומר כי "כל ימיו חי בענווה ואף פטירתו בעת זו כשלא ניתן היה להשתתף בהלוייתו ובשבעה לכבודו, הם כנראה חלק מרצונו להישאר צנוע גם בעת לכתו מן העולם. בטוחני כי עם ישראל יזכור לנצח את הרב בקשי זצ"ל שהיה דיין מוכיח, רב לתלמידים מסור שהעמיד אלפי תלמידים לתורה וליראה ומנהיג שעמד על דברי תורה ולא ירא מפני איש".