אאא

מתפללים וזוכרים: אלפים כבר נענו ליוזמת 'כיכר השבת' והצטרפו לקריאת אלפי פרקי וספרי תהילים לזכר 23,816 הלוחמים שנפלו במערכות ישראל.

"אני עליזה בלוך, ראש העיר בית שמש", פתחה ראש העיר, "ואני חיה יוסקוביץ, פעילה חברתית", המשיכה יוסקוביץ -"קוראות יחד פרק תהילים לעילוי נשמת חיילי צה"ל", לאחר מכן קראו יחד פרק קכ"ו בתהילים.

>> הצטרפו כאן ועכשיו לאמירת תהילים לזכר הנופלים <<