אאא

במלאות ה'שלושים' לפטירת זקן הראשונים לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, יניחו מחר (שלישי) את המצבה מעל ציונו בהר המונחות בירושלים. 'כיכר השבת' מפרסם לראשונה את נוסח המצבה. אתמול הגיעו בני משפחתו ומקורביו לבנות את מבנה המצבה, וזה לבקשתו בצוואה כי רק בני ברית יעסקו בקבורה. 

בראש המצבה נכתב: "בת ציון שמעתי ממררת אמריה והיא כחולה כי לוקח מחמד עין במגיפה הורם כלילה".

בהמשך נכתב: "מקום גניזת רב רבנן על מגיני ארץ מאד נעלה זה בנה אב הרחיב העמיק שאלה, הורה דת לדורשיו המציא תעלה, שפט את ישראל בצדק ואין בפיהו עוולה, גדר גדר ועמד בפרץ והיתה מסילה, ויעמוד לימין אביון להחיות לפליטה גדולה.

 ראיון דומע: הגרי"מ לאו מספר על הרבנות לצד הראש"ל

"כארי מעורר השחר אל הרינה ואל התפילה, כונן בתי כנסיות ובתי מדרשות לשם ולתהילה, ובמקום ענווה שם אתה מוצא גדולה, מלפנים הרב הראשי לבת ים וחיפה וראש רבני ישראל.

"אבינו רוענו הודנו והדרנו, ראשון לציון, כמוהר"ר אליהו בקשי-דורון זצוק"ל, בעהמ"ח בנין אב, בן הגבאי הנאמן ר' בן ציון וטובה בהייה ע"ה".

בסיום נכתב: "ויעל אליהו השמימה ביום י"ט ניסן ד' דחוהמ"פ תש"פ, ויבכו אותו כל העם במקהלות,  ודרכי ציון אבלות ת.נ.צ.ב.ה".

 השר אריה דרעי בראיון על פטירת הראש"ל וזיכרונות הילדות