אאא

אלפים רבים מחסידי סאטמר (מהר"א) חגגו את חג השבועות בראשות האדמו"ר כרגיל, כפי שתוכנן תחילה ודווח ב'כיכר השבת', ללא חשש הידבקות בנגיף הקורונה, לאחר ההיתר מנשיא ארה"ב טראמפ לפתוח את בתי הכנסת. עם זאת, לטיש הנועל את החג זומנו החסידים מוקדם מהרגיל, כדי למנוע הפצת תיעוד ממנו.
 
תחילה, בערב חג השבועות, נפגש הרבי עם ראשי ארגון 'הצלה' בשכונת קרית יואל, ובפגישה הוחלט כי החסידים שגילם מעל 60 ישהו במתחם מיוחד, המבודד משאר החסידים.
 
בליל החג נשא האדמו"ר דברי חיזוק לכלל החסידים, תוך שהוא מדגיש את החסדים שעשה איתנו הקב"ה בכל התקופה האחרונה. בנוסף, הוא הפציר בחסידים לקבל על עצמם להתחזק בעניין תפילה במניין, מתחילתה ועד סופה, ואף בטבילה במקווה טהרה מדי יום.

לאחר מכן דיבר הרבי בעניין חיזוק הנדרש לדבריו בצניעות נשותיהם של החסידים, וקרא להפחית באיפור ("צביעת הפנים", כלשונו) ככל שניתן. בסוף הדרשה שרו כולם את הניגון 'חסדי ה'', בהודאה על כך שחזרו להתפלל ולחגוג בבתי הכנסת.

 האדמו"ר מסאטמר. ארכיון (צילום: Lakewood News Network. תמונה: האחים לאנטשעסווקי)

במהלך תפילת שחרית נשא האדמו"ר שוב דברים, וסיפר כי לאחר שהשתוללה מגיפה קטלנית בעיר פרשבורג בשנת תקצ"ב, הורה מרן ה'חתם סופר' לכולם לברך את ברכת הגומל, גם לאלו אשר לא חלו. לכן, המשיך הרבי, גם השנה יש לברך ברכת הגומל עבור כולם. אכן, לפני אמירת ה'אקדמות' עלה אחד מחשובי החסידים לבימה ובירך את הברכה בלשון רבים, תוך שהאלפים עונים 'מי שגמלנו כל טוב הוא יגמלנו כל טוב סלה'.
 
יצוין, כי במהלך החג והשבת נערכו ה'טישים' כרגיל, אך בצאת השבת הורה כאמור הרבי לחסידים להגיע ל'טיש נעילת החג' מוקדם מהרגיל, זאת כדי שלא לעורר את תשומת לבם של הרשויות על ידי הפצת תיעוד של אלפי חסידים מתקהלים בבית המדרש. בנוסף, בוטל מעמד ה'באגלייטן', בו האלפים מלווים מדי שנה את הרבי למעונו.