אאא

כחלק ממסגרת עידוד התאמות העסקים להנחיות משרד הבריאות בזמן גל הקורונה, משרד הכלכלה מודיע על מענק חדש ועידוד לעסקים בפעילות אונליין.

המענק יינתן לעסקים שיפרסמו את אתר הסחר המקוון שלהם בפלטפורמות דיגיטליות, לטובת מתן שירותים ואספקת מוצרים מרחוק. המענק ינתן בעבור השתתפות בהוצאות הפרסום בהחזר 50% מההוצאות ועד לתקרה של 5000 ש"ח (כולל מע"מ).

הזכאים למענק יהיו עסקים עצמאיים, עמותות עם פעילות עסקית שכמות עובדיהן לא עלתה על 100 עובדים ובעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח. ה

הליך ההגשה כולל בדיקת זכאות ועמידה בתנאים המצוינים, הגשת דרישת תשלום וקבלת החזר ההוצאות מהמדינה. כדי להגיש בקשה להחזרים יש לפנות דרך אתר האינטרנט של מעו"ף הפועלת מתאם משרד הכלכלה. מסגרת הזמן להגשת בקשות ההחזרים לא תאוחר מתאריך ה-30.9.2020 ועל כן יש להזדרז בהגשת הבקשה.

הגשת הבקשה להחזרים תזכה אתכם בשריון הזכאות כאשר כל הקודם זוכה. במילים אחרות, מאחר וביצוע ההחזר בגין השתתפות בהוצאות לא מתבצע באופן מידי, הזכאים להחזר אשר הגישו את הבקשה במועד המצוין יזכו לראות את המענק גם לאחר התאריך הנקוב. אלו שהגישו ראשונים יזכו לראות את ההחזר בהקדם. יש להעלות את החשבוניות ו/או הקבלות לטופס המצור באתר בתוספת תעודת עוסק מורשה / התאגדות, אישור ניהול ספרים בתוקף, ניכוי מס מקור, אישור ניהול חשבון בנק.