אאא

רגע לפני שהוכרז על המגבלות החדשות, התקיים מעמד הייסוד לישיבה הגדולה החדשה "דעת אליהו" על שמו של זקן הראשונים לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, בחדר לימודו במוסדות 'בנין אב' בירושלים.

את הכנס, בו השתתפו ארבעים התלמידים שהתקבלו לשיעור א' בישיבה לזמן 'אלול', כיבדו בנוכחותם ראשי הישיבות לצעירים, הגאון רבי יוסף פרץ ראש ישיבת 'פני יהושע' בירושלים; הגאון רבי יהושע אללוף ראש ישיבת 'משכנות הרועים' בבני ברק; הגאון רבי יהודה זרביב משגיח דישיבת 'זכרון דוד' בבני ברק; הגאון רבי שמואל אביטן ראש ישיבת 'בית הלוי' באשדוד; הגאון רבי רחמים הלוי מרבני ישיבת 'באר יהודה'; הגאון רבי שלמה אשכנזי ר"מ בישיבת 'פני יהושע'; הגאון רבי יוסף מאירוביץ ר"מ ישיבת 'דעת חכמה'; הגאון רבי אליהו אזרזר ראש ישיבת 'דעת חכמה'; הגאון רבי יוסף טוטיאן מרבני ישיבת 'שבות יהודה'; הגאון רבי ברוך רקובסקי ראש ישיבת 'זכרון אליעזר' בירושלים וראשי ישיבות, ר"מים ומשגיחים נוספים.

בראשות הישיבה החדשה יעמוד הגאון רבי דוד אברהם, מגדולי ראשי הישיבות הספרדים. הישיבה זכתה להצלחה רבה ברישום, ומאות בחורים הידפקו על שעריה, כאשר מתוכם התקבלו עד עתה כארבעים בחורים מהישיבות הקטנות המובילות, ובכך נסגר הרישום לישיבה.