אאא

מידי שנה משתתפים אלפים באמירת הקינות בישיבת 'אור החיים' בשכונת הבוכרים בירושלים. השנה, בשל ההגבלות בצל מגפת הקורונה, הישיבה חולקה לקפסולות ומספר המתפללים הוגבל.

כמידי שנה, הגאון רבי ראובן אלבז קרא את הקינות בבית המדרש החשוך, לאור הנר, כשהוא מתייפח בבכי.

"אוי לנו על גלות השכינה. אוי לנו על חרבן בית המקדש. אוי לנו על שריפת התורה. אוי לנו על הריגת הצדיקים. אוי לנו על צערו של משיח. היום 1952 לחרבן בית המקדש".