אאא

הוראה חד משמעית מתפרסמת בדקות האחרונות (חמישי) ממרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, להורים, ראשי ישיבות ומנהלי מוסדות, לפיה יש לשלוח את כל הילדים ובחורי הישיבות למוסדות הלימוד, כדי לא לבטל תורה.

במענה לשאלת רבים השיב הגר"ח כי על ההורים לשלוח את כל ילדיהם למוסדות התורה ולישיבות הקדושות "ללא שום הוראת הית" לבטל תורה אפילו יום אחד.

עוד הוסיף מרן, כי על ראשי הישיבות ומנהלי תלמודי התורה מוטלת האחריות לבל יישאר אחד בביתו ללא השגחה על רוחניותו, והרגיע: "תורה מגנא ומצלא".

כזכור, הוראה דומה נחשפה כבר אתמול מראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, שאמר: "ברוך השם זכינו לסייעתא דשמיא, שבתחילת הזמן עכשיו, אלול, אז מסודר כל הישיבות, עם כללי הזהירות, הישיבות ממשיכות בשלמות".

"עד עכשיו היו כל מיני קשיים, אבל כעת פותחים את כל הישיבות", הוסי ראש הישיבה, "בסייעתא דשמיא, א זכות פון אלול, בזכות אלול".

 דברי ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין (באדיבות המצלם)

יצוין, כי מבדיקת 'כיכר השבת' עולה כי באשר לישיבות, רובם ככולם כבר החלו את 'זמן אלול' השבוע, כאשר היתר יתחילו לכל המאוחר מחר (שישי).

פתיחת ה'זמן' בישיבות לוותה בלוגיסטיקה רבה, זאת בשל הוראת משרד הבריאות המחייבת לערוך בדיקות קורונה המוניות טרם כניסת התלמידים לישיבה.

בתוך כך, רבה של העיר מודיעין עילית הגאון רבי מאיר קסלר הוציא מכתב לכל הורי התלמידים ומנהלי תלמודי התורה במודיעין עילית, לפיו יש לערוך בדיקות לכל התלמידים בתלמודי התורה, ולא לשלוח את הילדים עד לקבלת תוצאה שלילית, על מנת לא להביא לביטול תורה המוני.