אאא

רבבות חסידי ויזניץ מהארץ ומהעולם השתתפו בערב ראש חודש אלול באירוע של החסידות להשלמת המבנה המתוכנן - 'בית ויזניץ' בלב קרית ויזניץ בעיר בני ברק - בית שיהווה מקום לתורה תפילה וחסידות למשך שנים רבות.

המעמד התקיים מתוך היכל "בית ויזניץ" שבנייתו הולכת ונשלמת בימים אלו. בנוסף, המעמד שודר לכל ריכוזי החסידות ברחבי העולם.

שיאו של המעמד היה משאו הנרגש והנלהב שנשא כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ, שפתח בדברי הדרכה לחודש אלול לכלל החסידים, ולאחר מכן גולל בהתרגשות את הסייעתא דשמיא המיוחדת, הן בהאצת הבניה והן בגיוס הכספים הנדרשים לכך.

האדמו"ר פנה בדבריו לכלל ישראל להיות שותפים עמו בשלב האחרון של השלמת ביהמ"ד. "אני חש שאין זה בזכותי, כי אם בזכות המוני התפילות שיינשאו במקום הזה, זה יהיה מקום שכל אחד מכלל ישראל ימצא בו את מקומו ויוכל לטעום טעם התקרבות אל השי"ת, לכן זה מעורר רגש בלב כל איש ישראל"..

לאחר הכינוס הגדול, הוסיף האדמו"ר וכתב מכתב נרגש לכלל החסידים, בו קרא מנהמת לבבו לבוא לעזרתו בהשלמת בנין ביהמ"ד הגדול ולגדל שמו יתברך בעולם. המכתב שבו כתב בין היתר "הנני מכיר טובה לכל מי ששותף עמי בבית הגדול הזה" מעורר הדים רבים בכל ריכוזי חסידי ויזניץ.