אאא

אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים השתתפו בשמחת ה'ווארט' לבת האדמו"ר מטעמשוואר אלעד, עם החתן, נכד לראש ישיבת ויז'ניץ, הגר"מ ארנסטר, בן לבנו הרב ישראל ארנסטר, חתן האדמו"ר מלעלוב זצ"ל.

השמחה התקיימה בבית המדרש טעמשוואר בעיר אלעד, כשבמהלכה נערך ריקוד של שמחה עם כלל המשתתפים.