אאא

בדקות האחרונות (רביעי), מעדכנים במשרד הבריאות על שיאים חדשים בתחלואה בנגיף הקורונה בישראל, כאשר ישנה עלייה כמעט בכל מדד.

מאז פרוץ הנגיף בישראל, חלו ב'קורונה' - 170,465 אנשים. מחצות התגלו 3,670 חולים ובסך הכל ביממה האחרונה - 5,50 אנשים.

העדכון היומי
העדכון היומי

מתוך כל חולי הקורונה בישראל, 235 מוגדרים על ידי אנשי הרפואה כחולים במצב בינוי ואילו 549 אנשים מוגדרים במצב קשה.

מספר המונשמים במדינת ישראל עומד על 140 אנשים, מחצות, נוספו עוד חמישה אנשים. 13 חולי קורונה נפטרו מחצות, וסך כל הנפטרים מהנגיף הוא 1,165.

עד כה החלימו בישראל מהנגיף, 123,219 אנשים ומחצות - 462 אנשים. ביממה האחרונה בוצעו57,697 בדיקות קורונה, ומחצות - 44,546 בדיקות.