אאא

במעמד מצומצם נערך בערב יום הכיפורים בבית הראשון לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל, בירושלים מעמד קריאת הישיבה ובנין הישיבה ביישוב רכסים שנבנה בימים אלו על ידי מוסדות 'יקירי רכסים' על שמו ולזכרו של הראש"ל זצ"ל.

קודם המעמד עלו המשתתפים לשאת תפילה בציון בהר המנוחות, במעמד השתתפו בני הרב ותלמידיו מרכסים.

במעמד נשאו דברים לזכרו והמשך מורשתו, בנו הרב משה בקשי דורון, חתנו הרב משה אדרי ראש ישיבת 'דבי אליהו', הדיין הגאון רבי מיכאל עמוס והרב יורם עדיקה, ראש מוסדות יקירי רכסים שדיבר מרכסים בשידור חי.

בנוסף השתתפו באמצעות הזום נאמני בית הרב מרחבי העולם. חזן בית הכנסת שער אברהם מתחת לביתו של הראשון לציון זצ"ל הרב ציון הכהן פייט מפיוטי הימים הנוראים.

הרב עדיקה דיבר במהלך הכינוס על הזכות להנציח את מורו ורבו הראש"ל זצ"ל וסיפר שלפני כשלושים שנה קיבל את תורתו מהרב בעיר חיפה ומאז התפתחו המוסדות עד היום. וכיום זוכים שבניין הישיבה יקרא על שמו ובעז"ה כבר ביום השנה הקרוב יתקיים מעמד חנוכת הבית וקריאת השם וזה יהיה לנחת לראשון לציון זצ"ל.