אאא

שמחת הברית לנינם של ראשי הישיבות, התקיימה היום (שלישי), בחצר ביתו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי.

הרך הנולד, הוא נכדם של הגאון רבי ישראל אדלשטיין, מראשי ישיבת 'בית מדרש עליון' והגאון רבי חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פוניבז', ונינם של ראשי הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין והגרב"ד פוברסקי והגאון רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת בית מאיר.

הגביע בברית, היה הגביע של מרן החזו"א, אותו הביא אחיינו של החזו"א וסבא רבה של הרך הנולד, שהגביע של החזון איש נמצא אצלו, וזוכה לשימוש בכל ברית של אחד מצאצאיו.