אאא

בדקות אלו (שני), אושר בקבינט הקורונה פה אחד העמדה של משרד התחבורה, בהגדלת אחוזי התפוסה בתחבורה הציבורית, כדי לתת איזון לביקושים.

הקבינט אישר את תקנות התחבורה העדכניות, בהתאם לעמדות המקצועיות של משרדי התחבורה, הבריאות והמל"ל להגדלת אחוזי התפוסה באוטובוסים ל-75%.

וזאת כדי לתת מענה לאיזון בין הביקושים לשירותי התחבורה הציבורית לבין שמירה על בריאות הציבור. התקנות ייכנסו לתוקף תוך יממה ויובאו לאישור וועדת הכלכלה של הכנסת.

לפני מספר ימים, פורסם ב'כיכר השבת', כי למשרד התחבורה הגיעו מאות פניות של אנשים, על כך שקווי השירות אינם יכולים לאסוף את הנוסעים בתחנות, היות והאוטובוסים הנוסעים בקווי השירות מגיעים לתחנות כבר מלאים בנוסעים, ואינם יכולים לעבור את מגבלת 50% הנוסעים, כפי שהוחלט בקבינט הקורונה.

"כיום אנו עדים למצב בו תחנות היסעים עמוסות נוסעים שעומדים ומחכים זמן רב לאוטובוסים בקווי השירות השונים, יש לאפשר לעלות את תפוסת הנוסעים בכדי לצמצם את הצפיפות בתחנות", אמרו במשרד.