אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, בגדולי הפוסקים הספרדים, במתקפה חריפה נגד רב שביטל לבני זוג את השידוך לאחר שטען כי השמות של הזוג לא מתאימים.

אמש (שני) נשאל הגרב"צ מוצפי על ידי אב הכלה: " הבת בשידוך, בחור רציני שודך וההורים שלו הלכו לרב לשאול על השידוך ואמר להם שאין התאמה בשמות! הם ביטלו.. קשה מאוד הרב, כל פעם מבטלים בגלל 'שטות'".

בתשובתו כתב הפוסק דברים חריפים: "אוי לו על שהפריד בני זוג מישראל, וגרם צער גדול לאבינו שבשמיים, ולשכינה הקדושה השמחה על בית בישראל שנבנה, אין קץ לעונשו".

"גם לעונשם של אלו הכסילים והטיפשים ההולכים לבעלי אוב וידעוני, ודורשים בשמות. אבוי להם", הוסיף.

הרב מוצפי סיים את תשובתו וכתב: "וכבר עטרת ראשינו הגאון רבנו ישראל יעקב קנייבסקי זצוק"ל המכונה 'הסטייפלר' הכה על קדקודם של אלו הרשעים, ושוב הם נושאים ראש".