אאא

מסמך של הפרקליטות למשטרה שנחשף היום (חמישי) על ידי נטנעל בנדל בעיתון הארץ מעלה כי ישנה הנחיה לא להגיש כתבי אישום בגין התקהלויות המוניות בניגוד להנחיות הקורונה.

הסיבה: הפרקליטות אינה יודעת כיצד להתגבר משפטית על טענות לאכיפה בררנית בשל התנהלות אי־שוויונית של רשויות האכיפה. 

תחילה דרשו בפרקליטות להגיש כתבי אישום בגין שורה של נושאים, בהם גם נגד התקהלויות המוניות. בפועל, המשטרה לא הגישה כלל כתבי אישום בנושא זה.

המשנה הפלילי לפרקליט המדינה, שלמה למברגר, הפיץ לפני כחודשיים הנחיה חדשה, ובה כתב כי "בכל הנוגע לכינוסים המוניים, לכל הפחות לעת הזו, לא יוגשו כתבי אישום... בשל היעדר מדיניות אכיפה סדורה וחוסר יכולת להתמודד עם טענות של אכיפה בררנית שאין ספק שיועלו".

למברגר הבהיר כי על המשטרה להמשיך לקיים חקירות. "אין משמעות הדבר שהמשטרה לא תחקור אירועים כאלה - שכן יסודות העבירה אכן מתקיימים. ככל שחקירות הושלמו, הן יוקפאו ולא תתקבל בהן החלטה באשר להגשת כתב אישום או להעברה למסלול של הטלת קנס, עד לקבלת הכרעה סופית בעניין זה".

מהפרקליטות נמסר בתגובה להארץ: "יובהר, כי המשטרה ממשיכה לחקור אירועי התקהלות, לרבות בגין חשד לעבירה לפי סעיף 218 לחוק העונשין, וכן נוקטת צעדי אכיפה בקנסות מינהליים כלפי מי שהחוק מאפשר לעשות כן. בתוך כך, באוקטובר ניתנה הנחיה שלא להגיש בשלב זה כתבי אישום פליליים בגין התקהלויות בעבירה לפי סעיף 218 לחוק העונשין, וזאת בשל הצורך לגבש מדיניות אכיפה פלילית אחידה ושוויונית לעניין זה במקרים שעשויים להיאכף גם באמצעות עבירות מינהליות. בשבועות האחרונים התקיימו התייעצויות בעניין זה, והמדיניות בנושא עתידה להיות מסוכמת באופן סופי בקרוב. המדיניות שתיקבע תחול גם על המקרים שייחקרו עד לגיבושה".