אאא

הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רבה של העיר בני ברק, פרסם היום (א') מענה ובו התייחסות לחיסון נגד נגיף הקורונה על פי דעת תורה.

הרב לנדא מצטרף להוראת מרן הגר"ח קנייבסקי כי "צריכים לעשות את החיסון" ומוסיף במכתבו כי החיסון אינו בגדר "מכניס עצמו למקום סכנה", כיוון שאנו כבר נמצאים במצב של סכנה: "לצערינו הגדול רבים נזקיה של המחלה הזו שרבים חללים הפילה ולאחרים גרמה נזק גופני ונפשי ישלח להם הי"ת רפואה שלימה וקרובה. בנוסף לנזקים הרוחניים בתפילה בציבור ולימוד תורה ברבים ובפרט אצל בחורי הישיבות ותינוקות של בית רבן".

בשל הסכנה הכללית, רוחנית וגשמית, מנזקי הקורונה, הרב מציין שמדובר בפיקוח נפש ו"בוודאי כל התלוי בנו מחויבין אנו לעשות כדי להתגונן כי ניתנה רשות לרופא לרפאות ואין זה בגדר רשות בלבד".

"ראוי ונכון לכל אחד לקבל רפואת הגנה זו"

בהמשך המכתב, מתייחס הרב לחששות מתופעות לוואי שליליות של החיסון ותיאוריות הקונספירציה המתפרסמות ללא הרף מתחילת המגיפה - ומבטלן על הסף כשהוא מסתמך על דברי הרמב"ם בהלכות שבת ובפירוש המשניות שלו: "דין רפואה ישנו בדבר "שההיגיון והניסיון הפשוט מחייבים אותו" ולכן ברור הוא שלאחר הניסיון הרב שעשו הרופאים על כמה וכמה אלפים ואומרים ברור שזה מגין מפני סכנת המחלה ראוי ונכון לכל אחד לקבל רפואת הגנה זו".

להלן המכתב המלא: