אאא

במכתב שפורסם אמש (שני) בארצות הברית, קוראים שנים עשר רבני קהילות חסידיות בניו יורק להתחסן מפני נגיף הקורונה.

"באנו בזה להודיע בשער בת רבים את דעתינו דעת תורה, בענין הוואקסי"ן (=חיסון, י.נ.) שהמציאו החוקרים והרופאים להמחלה שנתחדשה בשנה האחרונה, אשר רבים חללים הפילה מאחינו בני ישראל בעירנו ובקהלותינו.

"אי לזאת, כאשר הסיקו הרופאים והחוקריס שוואקסי"ן זה טוב ומועיל וערב, ויעשה את פעולתו לעצור בעד המשחית ולמנוע ממנו לעשות שמות בינינו כבתחילה, שומה על כל אחד ואחד לעשות את כל אשר ביכולתו להשיג את הוואקסי"ן ולקחתו בלי שום טענה ומענה".

המכתב שהופץ בקהילות (צילום מסך)
המכתב שהופץ בקהילות (צילום מסך)
הגדלה

הרבנים מסבירים במכתב: "שעל ידו נוכל להישמר מכאן והלאה משום פגע ומחלה, להציל את נפשותינו ואת נפשות ידידינו בני משפחתינו ושכנינו, ולהמשיך בתורה ועבודת ה' כמאז ומקדם".

על המכתב, שהופץ בקהילות החרדיות בבורו פארק ובניו יורק, חתומים כאמור שנים עשר רבני הקהילות החסידיות החשובות בעיר, וביניהם: סאטמר (שני הפלגים), באבוב (שני הפלגים), גור ועוד.

יצויין שבימים אלו הגיעו משלוחים של חיסוני 'מודרנה' לניו יורק, שם כבר התחילו לחסן את צוותי הרפואה וקבוצות הסיכון. בהמשך תתרחב המגמה לכלל האוכלוסיה, מה שהביא את הרבנים לעודד את בני הקהילות להתחסן גם הם.