אאא

במכתב שיפורסם מחר (שני) לציבור, קוראים גדולי ישראל בראשות מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי וראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין, בהוראה ברורה לציבור על חובת הזהירות והשמירה לאור העלייה בתחלואה.

במכתב שנכתב בשמם של גדולי ישראל נכתב: "עקב ריבוי הנדבקים מהנגיף בימים אלו, ועל מנת למנוע סכנה חולי ומכאוב ח"ו, ושלא יגרום לביטול תלמוד תורה ותפילה בציבור, יש להוסיף ולהקפיד מאוד על דרכי השמירה והזהירות". 

גדולי ישראל, קוראים למבוגרים ובעלי החשש (קבוצות סיכון) "וכל מי שביכולתו" - שיקפידו שלא לשהות במקומות סגורים "ואף ישתדלו להתפלל בחצרות ובמקומות הפתוחים".

כמו כן, הרבנים מורים במכתב: "בקפידא גמורה שלא להתקהל באופן המסוכן בשמחות ובכל התכסות שהיא", וכן מורים כי "יש לקיים את השמחות במרחק הנדרש וללא התקהלות".

 תיעוד: כך מתפללים בקרלין בתקופת ה'קורונה' (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

"כל אלו שיש להם אפילו רק חשש חולי", מורים גדולי ישראל, "יקפידו שלא להגיע למקומות הציבור, ואף לא להיכלי התורה, בתי הכנסיות ומוסדות החינוך".

את המכתב החדש, מסיימים גדולי ישראל בקריאה ש"כל מי שבאפשרותו להתחסן ראוי שיעשה כן, בתפילה שיהא עסק זה לרפואה והשתדלות".