אאא

טרגדיה בשיכון ויז'ניץ בבני ברק עם היוודע דבר פטירתה של האשה החשובה מרת אסתר פרומט הייגר ע"ה, אשת האברך הרב זעליג הייגר, מכותבי דברי התורה של האדמו"ר מויז'ניץ, והיא בת 29 בלבד בפטירתה.

המנוחה ע"ה היא בתו של הרה"ח רבי שמואל כהנא, מחשובי חסידי ויז'ניץ, אשר בשנים האחרונות סבלה מהמחלה האיומה שקיננה בקירבה.

בעלה של המנוחה, הרב זעליג הייגר, מוכר בחסידות כעסקן פעיל, אשר לו יד בכל דבר שבקדושה, ובפרט בהפצת מעיינותיו ודברי התורה של האדמו"ר מויז'ניץ, בכלל המערכות בחסידות.

בני הזוג נהגו לשדר לכל הסובבים אמונה ובטחון בהקב"ה, ולאחרונה בעלה אף ארגן מבצע ענק לכל החסידים לבל ישיחו שיחות חולין בתפילות, ואף עמד בפתח בית המדרש הגדול והחתים כ-3000 חסידים שקיבלו על עצמם את הקבלה הטובה.

במהלך השבת האחרונה אושפזה שוב המנוחה בבית החולים, שם התדרדר מצבה, עד אשר הבוקר היא השיבה את נשמתה ליוצרה.

הותירה אחריה את משפחתה הכאובה, בעלה החשוב ובת יחידה.

הלוויתה תצא בשעות הקרובות מביהמ"ד הגדול בקרית ויז'ניץ לבית החיים ויז'ניץ בבני ברק.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.