אאא

בעקבות ביטול התורה שנגרם בתקופת הסגרים - בשל משבר הקורונה, החליטו בהנהלת ישיבת 'בני יששכר' בחדרה להמשיך את 'זמן חורף' - לתוך בין הזמנים.

היוזמה נעשתה במטרה להשלים פערים ולהוסיף בלימוד שנחסר בחודשים האחרונים, עת שהו התלמידים בבתיהם, בהתאם להנחיות הממשלה.

במהלך סדרי ישיבת בין הזמנים יעסקו התלמידים בחזרה על מסכת קידושין שנלמדה לאורך זמן החורף, בתוספת של לימוד הלכה לקראת חג הפסח. בנוסף, במסגרת הישיבות שהוקמו, יימסרו שיעורים ושיחות חיזוק לתועלת התלמידים מפי רבנים ומורי הוראה.

אחד הבחורים בישיבה מספר ל'כיכר השבת': "ראשי הישיבה ציינו בפנינו, את החשיבות של הלימוד בימי בין הזמנים, בכך שמלבד העובדה שבזה נשמרת הרציפות, הלימוד מקרין על כל הסביבה של הבחור ומושך את ליבם של תלמידי ישיבות אחרים לקבוע שעות סדורות בלימוד התורה בימים אלו".

יצוין, כי בפני התלמידים הוקרא נוסח מכתבם של גדולי ישראל שכתבו לתלמידי הישיבות בעניין בין הזמנים: "ומוטלת חובה על כל אחד להעמיד זמנים קבועים ללימוד התורה, ולשמור על קנייניו הרוחניים על ידי עת ללימוד המוסר". ועוד הוסיפו: אשרי כל המכוון דרכיו בבין הזמנים על פיהם לשמור ולעשות ולקיים בכל מילואם. ויזכה לשוב לבית השם בלב טהור ורוח נכון ונפש שוקקה לעלות ולהתעלות בכל קנייני תורה לימודה שקידתה ועמלה".