אאא

מעמד סיום הזמן נערך במעונו של המשגיח הגאון רבי חיים וואלקין, נשיא מוסדות כנסת ישראל בארה"ק, במהלכו התאספו רבני חבורות קדשים במעונו של המשגיח למעמד סיום הזמן ו'לחיים'.

המעמד נפתח בדבריו של רבי חיים ברונר מראשי המוסדות, על גודל החשיבות של לימוד ענייני קדשים בקרב אברכי הכולל, ואף את ההתמדה הגדולה של האברכים שזכו להוציא קובץ מיוחד שמסכם את הנלמד.

לאחר מכן נשאו דברים המשגיח הגר"ח וואלקין, ראש הכולל הגר"א מלריך, וראש המוסדות, תוך שהם נפרדים לשלום עד לזמן קיץ הבעל"ט.