אאא

במיזם מיוחד אותו יזם רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר, נערכת בימים אלו חלוקת עשרות אלפי ערכות לעריכת סדרי ליל פסח בבתים הפרטיים של המשפחות היהודיות ברוסיה.

כל ערכה כוללת את כל הדרוש לליל הסדר, מסט כלים חד-פעמים כשר לפסח ועד מצות שמורה, הסימנים לקערה, מוצרי מזון, בצירוף הגדה של פסח וחוברת הדרכה מפורטת לכל בני המשפחה.

הערכות מופצות בכל רוסיה באמצעות מאות שלוחי חב"ד, העומדים בקשר רצוף עם המשפחות היהודיות בעירם, כאשר במשך השנה שחלפה גבר הקשר האישי והתעצם באמצעות חלוקה קבועה של ערכות שבת קודש מדי ערב שבת.

במוסקבה, בירת רוסיה, נערכת החלוקה באמצעות עשרות בתי חב"ד הפזורים בשכונות השונות בעיר.

רבה של רוסיה, הגיע למרכז ההפצה המרכזי המתקיים בימים אלו במרכז החסד היהודי "שערי צדק", ועקב מקרוב אחר הרשימות והסדר המופתי של החלוקה המסודרת.

במקביל לפרויקט זה, התרשם הרב הראשי מקרוב ממערך חלוקת "מעות חיטין - קמחא דפסחא" למשפחות נזקקות, לקשישים וגלמודים שבמוסקבה, חלוקה מסורתית מזה כשני עשורים, באמצעות קופת "מתן בסתר" שעל-ידי הגמ"ח המרכזי "קרן חיה מושקא", והשנה גדל הפרויקט במיוחד לרווחת הנעזרים, המקבלים את המוצרים הישר לבתיהם באופן מכובד ונאצל.