אאא

>> הצטרפו כאן ועכשיו לאמירת תהילים לזכר הנופלים <<