אאא

הפוסק הגאון רבי יהודה אריה דינר, רב מרכז העיר בני ברק, נשאל על ידי תושבים שנמצאים זמן רב תחת חשש לירי טילים לכיוונם, באשר לתפילת שמונה עשרה.

התושבים שאלו מה עליהם לעשות כאשר עומדים באמצע תפילת שמונה עשרה ונשמעת אזעקה - האם להפסיק באמצע התפילה וללכת למרחב המוגן או להמשיך בתפילה וללכת רק לאחר סיום תפילת שמונה עשרה, שלפעמים יכול להיות מאוחר מדי וזה חשש סכנה.

הגרי"א דינר פסק להלכה שיש להפסיק את התפילה וללכת מיידית למרחב המוגן שכן פיקוח נפש קודם.

והוסיף הגרי"א דינר ששמע זאת ממרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זיע"א, וכאשר שאל את מרן ראש הישיבה מה טעם הדבר, שהרי כתוב בגמרא שמסתם נחש לא צריך להפסיק הואיל ורוב נחשים לא ממיתים, וכך אנו רואים שרוב הטילים בחסדי שמיפ לא ממיתים - וא"כ למה יפסיק באמצע תפילת שמונה עשרה?

והשיב ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זיע"ה שבנחש, הנחש עצמו רובם לא ממיתים - ומשא"כ הפצצות, כולן מסוכנות, וכל אחד ואחד שלא מזיק - זה נס...