אאא

מעמד הכנסת ספר תורה יוצא דופן נערך בערב חג השבועות בירושלים עבור בית מדרשו של הגר"ש אלתר. המעמד נערך סמוך לזמן בו התקדש החג, בהשתתפות תלמידיו של הגר"ש, ובספר תורה חדש שנכתב ע"י בני הקהילה לעילוי נשמת הרבי בעל ה'פני מנחם' זיע"א.

התהלוכה החגיגית יצאה לדרכה מביתו של הגר"ש אל הרחובות אלקנה, עלי הכהן וגרוסברג, לעבר בית המדרש ברחוב יוסף זיו, שם המשיכו בריקודים לכבודה של תורה, כשלאחר מכן נשא הגר"ש דברי חיזוק בעניין מעלת התורה ולומדיה.