אאא

גם השנה, למרות כל קשיי הקורונה שעדיין רוסיה נתונה בה, התאספו מעל ל-30 אנשי חינוך מכלל מוסדות החינוך במוסקבה, ב"ועידת מחנכים" למשך יומיים מלאים וגדושים בהרצאות ודיונים חינוכיים, במתחם המפואר של בית חב"ד בשכונת 'זוקובקא', בפרברי העיר מוסקבה.

הוועידה עמדה בסימן 'החוויה האישית של כל תלמיד', והמחנכים השלוחים האזינו לסדרת הרצאות מפי מייסד עמותת "מרכז גישה - מובילים לשינוי" הפדגוג ר' חיים כץ מאה"ק, ומשיעורים מרוממים עם ראש כולל "צמח צדק" בירושלים העתיקה המשפיע המפורסם הגה"ח רבי חיים שלום דייטש, אשר כיבד בנוכחותו ובעצותיו המאליפות בחינוך הצעירים. 

לרגעים מרוממים זכו משתתפי הוועידה, בהתוועדות חסידית עם רבה הראשי של רוסיה ומייסד מוסדות החינוך במוסקבה, הגאון רבי בערל לאזאר, שכל כולה נסובה סביב עבודת הקודש של החינוך, עם שלל עצות והוראות, במשנתו הברורה והגדולה של הרבי מליובאוויטש זי"ע. 

בוועידה השתתפות נציגים של מוסדות החינוך: גני ומעונות ילדים, תלמוד תורה חדר מנחם, בית הספר היהודי אינטלקט, מתיבתא, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אוניברסיטה לבנים, מכון חמ"ש לבנות ותוכניות שונות ומגוונות של ארגוני חינוך בבירת רוסיה, ונערכה ביוזמת מנהל מוסדות החינוך הרב יוסף יצחק ליפסקר, ואורגנה על ידי מנהל ת"ת 'חדר מנחם' הרב אברימי גבירץ יחד עם צוות היגוי ותכנון משאר מוסדות החינוך.