אאא

ועדת הכספים אישרה היום (רביעי) את דרישת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, וח"כ ינון אזולאי, שמוסד חינוכי כדוגמת משפחתון או גן ילדים, שנסגר בהוראת פיקוד העורף במהלך מבצע "שומר החומות", יכלל גם הוא במסלול פיצוי בגין מסלול שכר, ויהיה זכאי ל-430 ₪ ליום, כפול מספר הימים שהמוסד נסגר בהתאם להוראות, זאת בתנאי שהמוסד זיכה את הורי הילדים מתשלום לימים אלה.

בנוסף, במסגרת ההסכמות עם משרד האוצר, אושרו תקנות פחת מואץ, תקנות שמובילות להורדה בהיקף תשלומי המסים של מעסיקים, לטובת העסקים שנפגעו בערים המעורבות במהלך המהומות והפרעות בימי המבצע.

על פי דברי ההסבר לתקנות, הפחת הנוסף יקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים, ויביא להקטנת נטל המס עליהם בתקופה הקרובה. הגדלת שיעור הפחת לצורכי מס, והעמדתו על שיעור גבוה יותר, תקל על אותם עסקים לבנות את עסקם מחדש ולשוב לשגרת פעילות.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני, מסר: "הפיצוי הוא פחות ממה שביקשנו אבל לראשונה מגיעה כאן הטבה של פיצוי עקיף לעסקים שניזוקו בערים המעורבות בגין אירועים שכאלה, למרות שהדבר לא תוכנן בתחילה. נבקש שרשות המיסים תפעל ותבחן את הנושא לשם הסדרתו למקרים עתידיים במידת הצורך".

מאיגוד מטפלות המשפחתונים בכוח לעובדים נמסר בתגובה: "אנו מודים לח"כים גפני ואזולאי על פעילותם למתן פיצוי לבעלות המשפחתונים. אלפי משקי בית, התלויים בהפעלת המשפחתונים לפרנסתם, נאלצו לסגור אותם שוב כפי שהיה במהלך סגרי הקורונה. בעבר נדרשו חודשים רבים לפיצוי המטפלות על נזקי צוק איתן, והפעם הח"כים הקדימו תרופה למכה. נמשיך ונפעל, בתמיכת הח"כים, להסדרת מעמדן של המטפלות כשכירות, על מנת  שה'מרדף' להשגת פיצויים, המגיעים להן בדין, ימנע בעתיד".