אאא

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (שלישי) את נתוני השימוש באינטרנט בקרב אזרחי ישראל. על פי הנתונים, -כ90% מכלל הציבור הישראלי נוהגים להשתמש באינטרנט.

מהנתונים עולה כי לפחות 64% מבני הציבור החרדי - נוהגים להשתמש באינטרנט, זאת לעומת 91% מהציבור הדתי והמסורתי ו-96% מהמגזר החילוני. 

בשאלת השימוש באינטרנט במכשירים ניידים, עולה כי 86% משתמשים באינטרנט באמצעות מכשירים ניידים. 90% מבני  44-20, ואילו בבני 75 ומעלה עומדים הנתונים על 48% בלבד.

בקרב החרדים שיעור המשתמשים באינטרנט דרך הטלפון הנייד הוא כשליש מהשיעור בקרב החילונים, 30% מהחרדים לעומת 95% מהחילונים.

שיעור החרדים המשתמשים באינטרנט לצורך שיחות טלפון או וידאו הוכפל, מכ-14% בשנים 2018-2019 ל-30% בשנת 2020. בקרב הדתיים, השיעור עלה מכשלישי - 33% בשנת 2018 ל-61% בשנת 2020.

אצל כולם נרשמה עלייה בשימוש באינטרנט לצורך שירותי בנקאות דיגיטליים ותשלומים, אך החילונים משתמשים באינטרנט לצורך זה בשיעורים גבוהים משמעותית מחרדים.

בשנת 2015 חרדים השתמשו בשיעור של 19% לשירותי בנקאות ותשלומים, ואילו בשנת 2020 שיעור החרדים שהשתמשו באינטרנט לשירותי בנקאות ותשלומים הוכפל והגיע ל-41%.

שיעור המשתמשים החרדים באינטרנט לקבלת שירותים ממשרדי הממשלה, עלה מ-18% בשנת 2010 ל-36% בשנת 2020.

17% מהחרדים קנו מוצרים באינטרנט בשנת 2015; 22% בשנת 2018; 26% בשנת 2019; 29% מהחרדים קנו מוצרים באינטרנט בשנת 2020.