אאא

יוסי גולהירש, חבר מועצת העיר בית שמש המפוטר פנה לממונה המחוזי חיים יפרח בפנייה דחופה על מנת שיורה לראש העיר עליזה בלוך לכנס מידית ישיבת מליאה שלא מן המניין.

כזכור, מיד לאחר שפוטרו, זימנו חברי המועצה המפוטרים ישיבת מליאה שלא מן המניין. אך עד עתה עליזה בלוך מסרבת לכנס את הישיבה, למרות שעל פי חוק, היא מחויבת בכך.

במכתב המונה שישה סעיפים, מתאר גולדהירש את השתלשלות העניינים ומציין כי: "לצערנו עד לרגע זה לא נשלח זימון לחברי המועצה כמתחייב בפקודת העיריות, דבר אשר אנו רואים אותו בחומרה רבה ובמיוחד כאשר מדובר בראש עיר אשר רוממות החוק בגרונה".

המכתב
המכתב

גולדהירש מסיים: "אנו פונים אליך בדרישה דחופה להורות באופן מידי לראש העיר לכנס את המועצה על פי חוק". המכתב חתום בשמו של יוסי גולדהירש ומצויין בו שהוא בשם 'רוב חברי מועצת העיר'.

 ימים אחרים. מרימים לחיים טקס חתימת ההסכם בין אגו"י לבלוך ( (צילום: דוברות עיריית בית שמש))

כזכור, בשבוע שעבר ראש העיר בית שמש עליזה בלוך פיטרה שבעה חבר מועצה מ'דגל' 'אגודה' ו'הליכוד' כשבמכתב הפיטורין כתבה בין השאר: "מתוך ראייה משותפת ותפיסת העתיד של העיר בית שמש הפקדתי בידיך סמכויות שונות. תכלית הפקדת הסמכויות הייתה לשם חיזוק ופיתוח העיר בית שמש בתחומים שונים באחרונה, במספר נסיבות, בחרת לנהוג באופן הפוגע פגיעה אנושה ביעדים אלו , פגיעה שיש בה כדי לפגוע בהתפתחות העיר בית שמש".

הפיטורין באו על רקע אי עמידה בסיכומים והעלאת אצבעות נגד רצון חברי המועצה כך על פי טענתם, במכתב חריף שפרסמו פרסו את טענותיהם: "לאחר העברת התקציב במליאה הקודמת, ראש העיר בחרה להפר את סיכומיה עם הסיעות. אי עמידה בסיכומים היוותה החמרה נוספת ביחסים מדורדרים בלאו הכי".

הם הוסיפו: "הניסיונות להמשיך ולבצע 'הפרד ומשול' הסתיימו. אנו עומדים איתנים יחד, כלל חברי הסיעות, וקוראים לראש העיר: להפסיק עם ההתנהלות הדורסנית והכושלת ולהתחיל לקחת אחריות. לא לניהול כושל ולא תקין, כן ללקיחת אחריות ציבורית. לא לבזבוז כסף ציבורי, כן לעבודה אחראית ושקולה. לא לניהול דיקטטורי שנכשל, כן לעבודה משותפת עם חברי המועצה למען התושבים.