אאא

אין אזרח ישראלי שלא מודע לבעיית הגודש בתוך ערי מרכז הארץ. חוק ההסדרים המתהווה מנסה להביא למצב בו תחול ירידה דרסטית בתנועת כלי רכב פרטיים בערי המרכז באמצעות מס מיוחד שיוטל על הנהגים.

בדברי ההסבר להצעת החוק, נכתב כי אין מטרתו של החוק להגדיל את רווחה של קופת המדינה אלא רק להביא לצמצום כלי רכב פרטיים במרכזי הערים הפקוקות. "תכניות דומות הולכות ומיושמות בעולם והביאו לירידה של 15-20% בהיקף הנסועה בערים כגון לונדון, סינגפור ושטוקהולם" נכתב.

על פי טיוטת החוק, שיטת התשלום תעבוד בדומה מאוד לשיטת התשלומים עבור נסיעה בכביש 6, ומי שיתקין מתקן ייעודי יזכה להנחה קלה בתעריף המס המיוחד. 

הערים יחולקו לטבעות, כשכל טבעת תעלה את התעריף בסכום שבין 5 ל-10 שקלים, בתעריף שלא יחצה את רף ה-37.5 שקלים ליום.