אאא

12 חברי המועצה המפוטרים מבית שמש פנו במכתב חריף לממונה המחוזי, חיים יפרח, בדרישה שיורה לראש העיר עליזה בלוך לכנס ישיבת מליאה שלא מן המניין, לאלתר.

על פי חוק, במקרה בו דורשים רוב חברי המועצה לכנס מליאה שלא מן המניין, על ראש העיר לעשות זאת בתוך שבעה ימים. עליזה בלוך סירבה לכנס את המליאה וחברי המועצה שלחו מכתב ראשון לממונה המחוזי. הממונה הגיב כי יערוך בדיקה ותגובתו תימסר בתוך מספר ימים, דבר שלטענתם מנוגד לחוק.

במכתבם השני מלינים חברי המועצה על דרישתו מהיועמ"ש של העירייה לאשר את החתימות, דבר שלטענתם מנוגד לסמכותו. בנוסף, הם טוענים כי על פי חוק אין לממונה סמכות לעכב את ההוראה לצורך בדיקה: "החוק אינו מתיר 'בדיקה ותשובה' בתוך מספר ימים".

בנוסף, מציינים במכתבם כי תגובתו "מעניקה היא פרס לראש העירייה העוברת על החוק ביודעין, ולמעשה ראש העיר יוצאת בבחינת חוטא יוצא נשכר". לסיום, מבהירים כי התראה נוספת לא תישלח וכי ישקלו פנייה לערכאות גבוהות אם לא יעשה כן.

בהודעה משותפת מטעם 12 חברי המועצה החתומים על המכתב הראשוני נאמר: "היום הוגש מכתב התראה לממונה המחוז בדבר קיום ישיבת מליאה בישיבה משותפת בין רוב חברי מועצת העיר סוכם להודיע לכלל חברי המועצה ומנהלי המוסדות כדלהלן:

לא נאפשר מחטפים במסגרת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב לחלוקת מבני קבע ומנ"דים אשר פוגעים ברוב בנין ומניין מוסדות החינוך בעירנו, נמשיך לפעול יחדיו כגוש אחד לרווחת ולטובת כלל התושבים ומנהלי המוסדות בעיר".

כזכור, בשבוע שעבר ראש העיר בית שמש עליזה בלוך פיטרה שבעה חבר מועצה מ'דגל' 'אגודה' ו'הליכוד' כשבמכתב הפיטורין כתבה בין השאר: "מתוך ראייה משותפת ותפיסת העתיד של העיר בית שמש הפקדתי בידיך סמכויות שונות. תכלית הפקדת הסמכויות הייתה לשם חיזוק ופיתוח העיר בית שמש בתחומים שונים באחרונה, במספר נסיבות, בחרת לנהוג באופן הפוגע פגיעה אנושה ביעדים אלו , פגיעה שיש בה כדי לפגוע בהתפתחות העיר בית שמש".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

הפיטורין באו על רקע אי עמידה בסיכומים והעלאת אצבעות נגד רצון חברי המועצה כך על פי טענתם, במכתב חריף שפרסמו פרסו את טענותיהם: "לאחר העברת התקציב במליאה הקודמת, ראש העיר בחרה להפר את סיכומיה עם הסיעות. אי עמידה בסיכומים היוותה החמרה נוספת ביחסים מדורדרים בלאו הכי".

הם הוסיפו: "הניסיונות להמשיך ולבצע 'הפרד ומשול' הסתיימו. אנו עומדים איתנים יחד, כלל חברי הסיעות, וקוראים לראש העיר: להפסיק עם ההתנהלות הדורסנית והכושלת ולהתחיל לקחת אחריות. לא לניהול כושל ולא תקין, כן ללקיחת אחריות ציבורית. לא לבזבוז כסף ציבורי, כן לעבודה אחראית ושקולה. לא לניהול דיקטטורי שנכשל, כן לעבודה משותפת עם חברי המועצה למען התושבים.

מיד לאחר שפוטרו, זימנו חברי המועצה המפוטרים ישיבת מליאה שלא מן המניין. אך עד עתה עליזה בלוך מסרבת לכנס את הישיבה, למרות שעל פי חוק, היא מחויבת בכך.

במכתב הראשון לממונה, אותו שלח חבר המועצה יוסי גולדהירש בשם 12 חברי המועצה ומונה שישה סעיפים, הוא מתאר את השתלשלות העניינים ומציין כי: "לצערנו עד לרגע זה לא נשלח זימון לחברי המועצה כמתחייב בפקודת העיריות, דבר אשר אנו רואים אותו בחומרה רבה ובמיוחד כאשר מדובר בראש עיר אשר רוממות החוק בגרונה".

המכתב