אאא

לקראת צום תשעה באב, ובצל החשש מהסתעפות מחודשת של נגיף הקורונה, מפרסם הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגר״י יוסף הנחיות לקראת מוצאי שבת ויום ראשון ולתקופה הקרובה.

הראשל"צ פותח בהדגש הצורך לשמור על הנחיות הבריאות והוראות הרופאים. "ההנחיה ההלכתית היא להקדים ולמנוע את הסכנה ולהישמר שלא להידבק ולא להדביק אחרים כפי הוראת גדולי הרופאים והמומחים, והזריז נשכר", כותב הרב יוסף.

בהמשך מכתבו, מפרט את הוראות הרופאים: "חובה על כל מי שנמנע מלהתחסן עד כה להזדרז ולהתחסן תיכף ומיד וגם בני הנוער אשר נפתחה בפניהם האפשרות להתחסן חובה עליהם להזדרז ולהתחסן ללא דיחוי.

"אותם החייבים בבידוד ישמרו בתוקף  על הכללים ולא יהינו לסכן אחרים וחובה עליהם שלא לבוא במגע עם אנשים עד שיוסר חשש ההידבקות.

"בימים אלה ובפרט לאחר תשעה באב יש להימנע מלהתקהל באירועים ובפרט באירועי שמחה ככל האפשר ולהקפיד שיהיו מחוסנים ומחלימים כדי לצמצם ככל האפשר את קצב ההדבקה".

ההנחיות לתשעה באב: 

 • כל איש ואשה יתפללו בסמוך לביתם, עד אשר יעבור זעם וירחמו מן השמים.
 • בתי כנסת גדולים לא יקיימו תפילות עם ציבור גדול אלא יחלקו את ציבור המתפללים באופן שתימנע הדבקה. 
 • יש להעדיף היכן שיש מקום מצומצם וסכנת הידבקות וציבור שאינו מחוסן לארגן מנינים בשטח פתוח ומוגדר אם אפשרי הדבר, לדאוג להצללה ולאויר טוב, ושלא תהא השמש קופחת על ראש המתפללים, ולסדר הכל ככל האפשר שיהיה מקום נוח נקי ומסודר להתפלל שם, לדאוג לכסאות, לסידורים וכדומה.
 • בזמן תפילות תשעה באב ואמירת הקינות ובכדי לא להשתהות הרבה זמן עם ציבור, יש לקצר בקינות בליל וביום תשעה באב ולא להאריך בהם, והזריז נשכר, ויאמר לקוצרים ה' עמכם. 
 • דברים האסורים משום סכנה - למדונו חז"ל שיש להיזהר בימי בין המצרים מכל דבר סכנה, מפני שהימים הללו מועדים לפורענות. ולכן בשנה זו יש להיזהר ביתר שאת בכל הדברים האסורים משום חשש סכנה.
 • רחיצה - יש להקל בשנה זו לבעלי תסמינים  להתרחץ במים קרים אף לאותם שנהגו להחמיר בכך ביתר השנים.
 • תענית - לאחר התייעצות עם רופאים בכירים לעניין החייבים והפטורים מהתענית יש לנהוג כדלקמן:
מכתבו של הראשל''צ
מכתבו של הראשל"צ

א.     חולה קורונה מאומת הסובל מתסמינים, פטור מהתענית. ויאכל רק דברים הנצרכים.

ב.      חולה מאומת שאינו סובל מתסמינים, חייב בתענית, אלא אם כן הרופא אמר לו שיאכל כדי שלא יבוא לידי חולי, שבמקרה זה יאכל וישתה לשיעורים כביום הכיפורים. ואם הרופא אמר לו שהוא בגדר חולה, אזי יאכל וישתה כרגיל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ג.      הנמצא בבידוד חייב בתענית.

ד.      חולה שסבל מדלקת ריאות חמורה וכדומה, או שהיה מורדם ומונשם וכעת הבריא, צריך להיוועץ עם הרופא האם יכול לצום.

ה.     אדם שבאמצע התענית מופיעים אצלו תסמיני הנגיף, כחום גבוה, שיעול, איבוד חוש הטעם והריח, יפסיק את התענית.

 • רחיצה וסיכה - מותר לחטא את הידיים במים וסבון או באלכוג'ל וכדומה, כל שמתכוון לנקיות.
 • אמירת איכה וקינות - יש לקיים מניינים קטנים ולהקפיד על הנחיות משרד הבריאות.
 • מנהגי אבלות - אף מי שפטור מהתענית חייב לשמור את שאר הלכות ומנהגי האבלות כבכל שנה.
 • קריאת תהילים - מי שאינו יכול ללמוד בדברים המותרים, יכול להקל ולקרוא תהילים דרך תפילה ובקשה.

את מכתבו חותם הראשל"צ: "ויהי רצון שהקב"ה יחיש לגאולינו ויבנה לנו את בית מקדשנו ותפארתנו. וישלח ארוכה ומרפא לכל עמו בית ישראל. ובימינו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח. אמן".