אאא

רבי נפתלי ויינברג מנמירוב, היה מגדולי תלמידי רבי נחמן מברסלב, וחברו ואהוב של רבי נתן, והם התקרבו ביחד לרבי נחמן.

רבי נחמן אהב את שניהם אהבת נפש, וגילה כלפיהם חיבה רבה, הוא הפליג לדבר בשבחו של רבי נפתלי, והיה קורא לו  'חברי ואהובי', וגם על רבי נתן הפליג שבחים רבים, ואמר על שניהם: "הם בהחלט יהלומים"...

היה נוהג רבי נחמן לקרוא לרבי נפתלי – 'נפתלי שלי'!

פעם אמר רבי נחמן לרבי נפתלי שעפ"י שורש נשמתי, עיקר עניינו הוא מצוות ציצית, ומאז, רבי נפתלי הקפיד מאוד על מצוות ציצית, וכאשר נקרע  חוט אחד מהציצית, הוא לא היה זז ממקומו, עד שהתקין חוט חדש בכנף טליתו.

רבי נפתלי כתב שיחות ששמע מרבי נחמן, אבל,  רוב כתביו לא נשמרו, והכתבים שכן שרדו, הוסיף אותם מוהרנ"ת בספר 'חיי מוהר"ן' ובכל מקום שכתוב 'שמעתי מאחד' או 'שמעתי משמו' כוונתו של מוהרנ"ת הייתה לרבי נפתלי.

פעם אחד, רבי נחמן רצה לתאר את דבקותו הרבה של רבי נפתלי בשעת התפילה, הוא אמר: "ראיתי בעולם העליון שמתפלל אחד איזה תפילה וכו'... הרימותי כסות פניו, וראיתי שזהו - נפתלי שלי".

כזאת מחמאה... רק לידום מגודל דבקותו וקדושתו של רבי נפתלי...

 

מהו ה'תיקון הכללי'?

האם ה'תיקון הכללי' מיועד גם לנשים?

שמו של רבי נפתלי היה מוכר, כיון שהיה אחד העדים שלקח רבי נחמן, כשגילה את התיקון הכללי.

חוץ מהתיקון הכללי, הוסיף רבי נחמן עוד כמה דברים שיעזרו לאדם לתקן את מעשיו כדי להגיע מתוקן לעולם הבא, וניתן לראות את הדברים בהקדמה לכל חוברת של התיקון הכללי.

צורת אמירת התיקון הכללי: ראוי לומר את התיקון הכללי, כמו כל תפילה, דווקא בקול ( לא צריך לצעוק...) ולא במחשבה בלבד.

האם נשים גם אומרות את התיקון הכללי?

מעלות רבות נכתבו על התיקון הכללי, וטמונים בו סגולות ומעלות רבות, ומשום כך נוהגים לומר אותו בכל יום, כי כשמו כן הוא, הוא תיקון כללי לכלליות האדם להתעלות ולהתקרב לקב"ה, והוא:

מאוד מסוגל - לפרנסה ולהצלחה, וכל הענינים - בגשמיות וברוחניות!

 והוסיף רבי נחמן ואמר:

"ואם יאמרם בכוונה כראוי, בוודאי מה טוב!

 אך, גם האמירה עצמה מסוגל מאוד" (שיחות הר"ן קמ"א).

אם כן, התיקון מיועד גם לנשים, יש סיבה מדוע הם לא תקבלנה ברכה והצלחה, פרנסה ברווח ובכבוד, וכל הישועות? "טעמו וראו כי טוב..."

וכותב רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן: "ובזכות תיקון חטא זה, יבוא משיח צידקנו, לקבץ נפוצותינו" (תורה צ"ב).

רצונו של מוהרנ"ת לגלות את התיקון הכללי

רבי נחמן דיבר עם תלמידו האהוב רבי נתן, ארבע שנים! על חשיבותו של התיקון הכללי, רק שלא אמר באיזה פרקי תהילים מדובר.

מוהרנ"ת הוזמן לרבי נחמן לשבת פר' שקלים שנת תק"ע, כאשר הפרקין של התיקון הכללי היו כבר כתובים על שולחנו של רבי נחמן בכתב ידו, ומספר רבי נתן על אכזבתו הרבה, שביום ראשון עדיין רבי נחמן לא גילה את הפרקים, ואומר: "ולא רצה, ואמר, שיהיה עת אחר לזה, והלכתי מאיתו".

לאחר מכן, גילה רבי נחמן את התיקון הכללי, לרבי נפתלי ורבי אהרון שהיה הרב של ברסלב, וייחד אותם לעדות על כך, ואמר שפרקים אלו הם:

"תיקון גמור ומועיל - מאוד מאוד".

במהלך הארבע שנים, שחיכה מוהרנ"ת לשמוע באיזה פרקים מדובר, היה חוזר רבי נחמן ואומר, שפרקים אלו יהיו כתיקון כללי, וביטא זאת במילים:

"שהם דבר נפלא ויקר - ומועיל מאוד, לכל חטא ועוון".

לאחר פטירת רבי נחמן בסוכות תקע"א, הודפסו עשרת הפרקים של תיקון הכללי בעוד קהילות, אך, מפני החולקים על רבי נחמן, לא נכתב התיקון בשמו, אך, על קהילות רבות לא וויתרו לפרסם את התיקון, כי הרגישו את מה שאמר רבי נחמן על פרקים אלו:

"שהם תיקון חדש לגמרי, שלא ידע מזה שום נברא - מימות עולם".

ואמר רבי נחמן, שלכל עבירה יש לה תיקון מיוחד, אבל, התיקון הנ"ל הוא: תיקון כללי לכל העבירות.

מה הקושי לומר עשרה פרקי תהילים? גדול ועצום!

באותו המעמד שרבי נחמן פירסם את התיקון הכללי, הוא מיד אמר:

שלמרות שזה דבר קל לומר עשרה פרקי תהילים:

"אעפ"י כן, גם זה יהיה כבד מאוד לקיים"!

נשמע כל כך פשוט לומר עשרה פרקי תהילים, אבל, הרבה יוכלו להוכיח, עד כמה, דווקא לומר את עשרת הפרקים הללו, יש עיכובים וקושי גדול...

ידוע שדווקא באמירת התיקון הכללי יש:

יש איזה כבדות האדם מרגיש, שמונעת ממנו להרוויח את התיקון והשפע הרב שיכול לקבל...

וזאת, על אף שאמירת התיקון לוקחת רק כ 7-10 דקות...

המניעה לא ברורה, אך, היא:

מפריעה להרוויח את - הקדושה הנוראה של עשרה פרקי תהילים אלו.

מה חלם מוהרנ"ת?

כמה שבועות בטרם נפטר מוהרנ"ת, בשבת חנוכה תר"ה הוא חלם:

"ראיתי את רבינו, אוחז בידו את ה'ספר הנשרף', וביקשתי מרבינו שילמד עמי בספר זה. השיב לי רבינו:

"עבור זה הינך כבר צריך לבוא אלי"... (שיח שרפי קודש א' תרסא).

ואמר אז מוהרנ"ת 'אני רץ ישר לרבנו'...

הוא לא היה יכול ללכת הוא פשוט רץ...

 

מה היה חלומו של רבי נפתלי?

מוהרנ"ת נפטר בליל שבת קודש עשרה בטבת, ואת הודעת הפטירה לא יכלו להעביר, כי היה שבת.

אבל, חברו הטוב רבי נפתלי חלם באותו הלילה את מוהרנ"ת, ובחלום הוא רואה והנה מוהרנ"ת רץ...

שאל אותו רבי נפתלי: "נתן, להיכן אתה רץ?"

אני? ישר לרבינו!... השיב מוהרנ"ת - תוך שהוא ממשיך בריצתו...

או אז, "הבין רבי נפתלי כי מוהרנ"ת איננו, והודיע זאת תיכף לאנשי שלומינו, עוד באותו שבת בבוקר, שליבם התחלחל ולא רצו להאמין לבשורה קשה זו..."

"אולם אחר השבת, נתאשרה כי אמנם אמת היא הבשורה המרה והנוראה" (שיח שרפי קודש א' תרנה).

והחידוש בדבר היה, שהודיע מוהרנ"ת שהוא בדרך לרוץ ישר לרבינו עוד לפני הקבורה...

הסתלקות הצדיק עושה רושם

אמר רבי נחמן, שכל השיחות שהוא אומר, אינם מיודעים רק לתלמידיו ששומעים אותו כרגע, אלא: "כי אם את אשר ישנו פה ואשר איננו פה"

מוהרנ"ת מדבר על הסתלקות הצדיק, שעושה תיקון בכל העולמות, וזה עוד יותר מבחייהם, וקל וחומר לאחר מותם, כי הם מתקנים את נשמות ישראל:

"ומכניעין הס"א והקליפות הנאחזין בנשמות הנפולות בעונותיהם".

הדגיש רבי נחמן שהתיקון מיועד לדורות העתידיים, ובפרט:

לדור יקבל את משיח צידקנו! כפי שנאמר:

"רבי נחמן כבר הכין רפואות למחלות שנתחדשו בדור הזה דייקא".

ועל כן, ראוי וכדי להשתמש - ברפואות שהם בדוקות...

הכנה לגאולה... במהרה!

פעם דחקו ברבי נפתלי שיגלה את מה כתוב ב'מגילת הסתרים' שכתב מוהרנ"ת מפי רבי נחמן. במגילה זו היה כתוב מה שיקרה:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

קודם הגאולה ובעת הגאולה, ולאחר הגאולה, וענה ואמר רבי נפתלי:

"אני לא יכול לגלות כלום, כי הוזהרתי על כך מרבנו".

והמשיך ואמר, מה שאני כן יכול לגלות, שאמר רבי נחמן:

"אם העולם יקבלו את הספר ליקוטי מוהר"ן הקדוש והנורא, אזי יכולים כבר להכין את עצמינו לקראת ביאת המשיח"...

בדקות בודדות של אמירת התיקון הכללי ניתן להשיג, את כל הדברים הנפלאים שנאמרו בכתבה, כדי לנסות לומר את התיקון לפחות שבוע ברצף ולראות, שיותר, לא תסכים לוותר עליו...

כל הישועות, ובהצלחה!

לע"נ רבי נפתלי מנמירוב זכותו תגן על כל ישראל, ונזכה לגאולה במהרה ברחמים, אמן!