אאא

שיעור גידול האוכלוסייה בחברה החרדית, שנמשך כבר שנים ארוכות, יוצר מצוקה חריפה בשוק הדיור החרדי. בעקבות כך, ולקראת גיבוש המדיניות הממשלתית בנושא הבנייה עם הרחבת תקציב משרד השיכון, אישרה נשיאות הכנסת הקמת שדולה שתפעל לקידום פתרונות מותאמים לצורכי הציבור החרדי, כשבראשה יעמוד ח"כ יעקב אשר מיהדות התורה.

כבר בכנסות קודמות פעל ח"כ אשר בנושא הדיור החרדי, כשבין היתר פעל לקידום הקמת מנהלת חרדית במשרד השיכון וגיבש הצעת מחליטים לממשלה להקצאת אחוזים מתוכניות הממשלה בדיור עבור פתרונות מותאמים לחרדים.

לאחר אישור הקמת השדולה מסר אשר: "מצוקת הדיור בציבור החרדי היא פצצת זמן מתקתקת. הכתובת רשומה על הקיר ועל המדינה לקחת בחשבון את צורכי הציבור החרדי בכל תוכנית דיור ממשלתית שתגובש ולספק פתרונות מותאמים ובכמות שתהלום את שיעורם באוכלוסייה".

"הקמת שדולה בכנסת שתעסוק באופן ממוקד בפתרונות דיור מותאמים לציבור החרדי היא צעד ראשון ומתבקש בדרך ארוכה שעלינו לעשות כדי לפתור קיפוח ומצוקה של שנים. הגיע הזמן לתיקון".