אאא

ניסיון נוסף בחב"ד להקדים את גיל הנישואין של הבחורים בחסידות. קרן שהוקמה לאחרונה, בתמיכת ובברכת בית הדין של רבני חב"ד, הודיעה כי תעניק מלגה בסך 1,000 ש"ח לחודש, למשך שנה, לכל בחור חסיד חב"ד שילמד בכולל, ובלבד שיתחתן עד גיל 22. זאת בנוסף למלגה הרגילה מהכולל.

מטרת המזם היא לעודד בחורים בחב"ד להתחתן מוקדם. כיום לומדים בחורי חב"ד בישראל בישיבה גדולה במשך שלוש שנים ולאחר מכן נוסעים לשנת לימוד בישיבת חב"ד המרכזית ב-770 שבניו יורק. בתום השנה ב-770, המכונית בעגה החב"דית 'קבוצה', מתפזרים הבחורים בשליחות בעולם הישיבות וברחבי העולם.

גיל המשתדכים כיום בחב"ד עומד על 23 ומעלה. לטענת גורמים המעורים במספרים, הדבר יוצר "מחסור" בבחורים בשידוכין ביחס למספר הבנות הרווקות הרב יותר בחסידות, היוצאות לשידוכין בגיל מוקדם הרבה יותר. יש לציין כי בעבר עלו יוזמות דומות, אולם ירדו מן הפרק בתום זמן קצר בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הבחורים.

בי"ד רבני חב"ד חיזקו במכתב מיוחד את מבצע עידוד הקדמת גיל השידוכים בחב"ד, וברכו את הגורמים שנרתמו להענקת המלגות החודשיות.

"בהמשך לגילוי הדעת שהתפרסם לפני כעשר שנים, עליו חתמו רבני חב"ד מאה"ק ומרחבי העולם, ובו המליצו לזרז ולהקדים את גיל נישואי התמימים", כתבו הרבנים, "התאגדו מספר גורמים לסייע בעניין זה על ידי מתן מלגה חודשית מיוחדת בתוספת למלגה של הכולל למשך שנה לאברכים צעירים שיקדימו את נישואיהם לפני גיל 22, וימשיכו ללמוד בכולל בשקידה ובהתמדה לאחר נישואיהם.

"אנו מחזקים את ידיהם של כל הפועלים והמתעסקים בכך יחד עם הנדיבים שיחיו, ומקוים שפעולה חשובה זו תביא לזירוז הגאולה במהרה בימינו ממש על ידי משיח צדקנו".