אאא

הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים נקראים "עשרת ימי תשובה", השבת נקרא את פרשת 'וילך', כשהשבת נקראת גם "שבת תשובה" או "שבת שובה" על שם ההפטרה, ברוח ההכנות הנפשיות לקראת יום הכיפורים, החותם את עשרת ימי תשובה. יום הכיפורים זה נועד לכפר על החטאים שלנו, אולם, יום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבנינו למקום-לאלוקים.

הוא אינו מכפר על עבירות שבין אדם לחברו, עד שיפייס את חברו ויבקש ממנו מחילה בפה מלא. לכן, חשוב להקפיד לבקש מחילה וסליחה מהחברים, באם פגענו בכבודם במהלך השנה, שכן ביום זה נחתם דינו של האדם לשנה הבאה.

רבים דנים בשאלה: כיצד אפשר לסלוח ולשכוח פגיעה בכבודנו? מסתבר שהדרך הטובה ביותר היא: לדון לכף זכות. להסביר לעצמנו, כי ייתכן שבאותו בוקר שפגעו בנו, החבר לא שתה את הקפה שלו, או שהיה עצבני עקב בעיה או כל סיבה אחרת. עלינו למחול בלב שלם ולהיכנס לחג הקדוש בנקיות ובטהרה, ללא כל סיג ופסולת של תרעומת וכעס על הזולת. כך, אנו נעורר רחמי שמיים גם עלינו, בכך שנעלים עין ונסלח לחבר הפוגע, ייסלח לנו בשמיים על מעשינו אנו.

ביהדות ככלל, את העבר ניתן לתקן באמצעות שלוש אבני יסוד: תשובה, תפילה וצדקה. והנה רמז מעניין לכך: המילים - צום (תשובה), ממון (צדקה) הם בגימטריה זהה 136. גם המילים 'סולם' ו'עוני' בגימטריה 136. ללמדנו, שבאמצעות תפילה וצדקה אפשר לעלות ולהעפיל לפסגת הסולם, ואפשר חלילה גם ליפול מהסולם ולהגיע לדרגת עוני.

אך כאשר עושים תשובה מאהבה ומשקיעים בתפילה ובצדקה, מתברכים בבריאות, פרנסה ובאריכות ימים ושנים טובות. גמר חתימה טובה לכל בית ישראל.