אאא

חוק "שיקים ללא כיסוי" שיזם ח"כ יעקב אשר, ייכנס כבר ממחר (חמישי) לתוקף, החוק, מחייב את הבנקים בישראל שלא להחזיר צ'ק, מבלי שניתנה ללקוח התראה של יום עסקים, ובכך להעניק ללקוחות מרווח זמן להפקדת הכסף החסר בחשבון ולמנוע מעצמם את הרישום הכלכלי של לקוח מוגבל.

עד היום, הבנקים לא היו מחויבים לעדכן את בעלי החשבון על כך שצ'ק שלהם עלול להיות מסורב בשל העדר כיסוי.

לבעל החשבון היה נודע על החזרת הצ'ק רק בדיעבד, לאחר שהצ'ק כבר סורב על ידי הבנק, ונכנס למניין 10 השיקים הנספרים לפי החוק ושהופכים את הלקוח לבעל כתם כלכלי כ"לקוח מוגבל".

הנוהל הקיים, היה מעוות וזאת מאחר וסירוב שיק חושף את הלקוח למגבלות שעלולות להיות מוטלות עליו ועל חשבונו, וכל זאת בשעה שאם היה יודע על כך מראש ייתכן שהיה יכול לנסות ולהפקיד כספים בחשבונו שיאפשרו את פירעון השיק כדי שלא יסורב. 

על פי החוק החדש, בכדי למנוע עד כמה שניתן סירוב של שיקים, הבנק יידרש להודיע לבעל החשבון באמצעות הודעת sms או הודעה מוקלטת בטלפון, כי אין יתרה מספקת בחשבון שמאפשרת את פירעון השיק ותעניק לו מרווח זמן של יום עסקים אחד לפחות שבו יוכל להפקיד את הכסף בחשבון.

כדי למנוע סירוב שיק לאחר קבלת התראה שכזו, על הלקוח להפקיד בחשבונו את הסכום החסר עד שעתיים וחצי לפני תום יום העסקים הבנקאי, דהיינו: עד השעה 16:00. ההודעה תישלח לבעל החשבון מוקדם ככל האפשר בתחילת היום, כדי לתת לו מספיק זמן לנסות ולדאוג להפקדת הכסף בחשבון.
 
ההודעה תיטיב הן עם בעל החשבון שנתן את השיק שתהיה בידיו האפשרות למנוע את סירוב השיק ואת ההשלכות שעלולות להיות לסירוב זה, והן עם מקבל השיק שיוכל להפקיד את השיק לפירעון ולקבל את התמורה שמגיעה לו מבלי שהשיק יסורב.
 
ח"כ יעקב אשר אמר כי "מדובר בחוק חברתי חשוב ממעלה ראשונה שיעשה מהפך גדול במערך הבנקאות ויתקן עיוות של שנים, אני מברך את בנק ישראל על התגייסותו ליישום המהפך במערכות הבנקים, זו בשורה שמטיבה עם כל הצדדים, גם הלקוחות וגם הבנקים".