אאא

תקיעה, שברים, תרועה; בבתי חב"ד בישראל נערכים בימים אלו קורסים לתקיעת שופר, בהם משתתפים יהודים מכלל החוגים, הנוטלים חלק ביוזמת ה'שגרירים' של צעירי חב"ד - ושותפים בפעילות של השלוחים.

בווידאו המצורף מבית חב"ד בגבעתיים, נראים עשרות 'שגרירים' במהלך קורס תקיעת שופר, כאשר קולות השופרות מתערבבים זה בזה לכדי תקיעה אלולית מיוחדת.

בקורסים שנערכים על ידי השלוחים, זוכים המשתתפים להכשרה פרקטית והלכתית, והם יהוו כוח עזר משמעותי ב"מבצע שופר" של חב"ד בראש השנה הבעל"ט, במסגרתו מזכים השלוחים ועוזריהם את עמך בית ישראל בתקיעת שופר.