אאא

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהל אגף הרכב במשרד התחבורה מבקשים להזהיר את הציבור מפני שימוש במושבי בטיחות ניידים לילדים המכונים "Portable car seat", שתמונתם מופיעה.

המושבים הניידים משווקים באתרי קניות אינטרנטיים בינלאומיים וישראלים ואינם מאושרים ע"י מעבדות מוסמכות לרכב בישראל כנדרש בתקנות התעבורה ואינם נבדקו לפי התקן הרשמי ת"י 1107 "התקני ריסון לילדים ברכב מנועי".

במשרד מזהירים, כי השימוש בהם מסוכן ועלול לגרום לפגיעה בבטיחותם של ילדים הישובים בהם במצב של תאונה.

מהמשרד נמסר כי יש להודיע למינהל התקינה ולאגף הרכב על כל מקרה של הימצאות המוצרים הללו בנקודות מכירה פיזיקליות ובאתרי אינטרנט ישראליים.

הממונה על תקינה מדגיש, כי על פי חוק התקנים התשי"ג-1953, אין לייצר, למכור ולייבא מוצר שאינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליו.

"מינהל התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה ימשיך לבצע בדיקות שוטפות ויזומות בנוגע למוצרים עליהם חל תקן רשמי, ומי שאינו עומד בהוראות התקן הרשמי צפוי לסנקציות הן במישור המנהלי והן במישור הפלילי", נמסר בהודעת המשרד.