אאא

תלמידו של הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, שיגר לו מכתב בו הוא מביע את תסכולו שכלתו ביטלה את השידוך לאחר שכבר סגרו 'וורט', הרב gודד אותו וכתב: "ריחם עליך אבא רחמן הצילך ברגע הנכון".

התלמיד כתב לרב מוצפי: "הרב יכול לחזק אותי אני שבור, סגרתי וורט וברגע האחרון הבחורה ביטלה הכל אין לי כוחות יותר".

בתשובתו כתב הגרב"צ מוצפי לתלמידו: "תודה לאבינו שבשמיים שהציל אותך מידיה, ואם חלילה הייתם מתקדמים לחתונה עם כל ההוצאות והפרסומים וההזמנות הייתה עושה לך כזאת כמה צער, בושה, עגמת נפש, בזיון, כלימה, אכזבה הייתה חלילה".

"מי יודע מה תיקנת בנושא", הוסיף הפוסק במכתבו לחתן השבור: "וריחם עליך אבא רחמן הצילך ברגע הנכון. בזכות הצער שיש לך והשכינה אתך בצערך וגם אני הצעיר בישראל".

בסיום תשובתו, בירך הרב את תלמידו: "השם יתברך יזמין לך בקרוב אשת חיל טובה ישרה חכמה ונבונה, אחראית ועומדת בהבטחתה, ותקים אתה בית בישראל, אין לי בזה ספק, חזק ואמץ".