אאא

בבני ברק נפטר הלילה (שני), הרה"ח רבי אהרן פוקסמן ז"ל, מזקני וחשובי חסידי סלונים, והגבאי של בית המדרש סלונים בבני ברק, והוא בן 75 בפטירתו.

המנוח, נולד לאביו הרה"ח רבי יצחק יעקב פוקסמן זצ"ל, ובהגיעו לפרקו הוא נישא לבת הרה"ח רבי ישראל אריה דייטש זצ"ל, מחסידי סלונים.

בחייו, היה המנוח קשור בכל נפשו לאדמו"רי בית סלונים, ונחרט בזיכרון כמי ששירת נאמנה את המתפללים בבית המדרש בבני ברק, תוך הארת פנים לסובביו.

לאחרונה ,חלה המנוח במחלה קשה, ומאז הוא הזדכך בייסורים קשים אותם הוא קיבל באהבה, תוך שהוא המשיך כל העת להיות בשמחה באמונה תמימה.

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנין ובנות, חתנים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות.

הלווייתו מתקיימת בשעה זו, ברחבת בית המדרש סלונים בבני ברק, בדרכה להר הזיתים בירושלים שם הוא ייטמן למנוחת עולמים.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים