אאא

בית המשפט המחוזי בת"א דחה תביעה נגד פייסבוק שמחקה פרופיל של התובעת שעוסקת במכירת מותגים מזוייפים. לדיון התקדימי הגיעו לארץ במיוחד נציג חברת פייסבוק והמותג אדידס שהבינו את חשיבות הדיון, והעלו בפני בית משפט את הקלות הבלתי נסבלת של מכירת מוצרים מזוייפים ברשת. כאמור, בית המשפט (כב' השופטת גרוסמן) דחה את התביעה להחזרת הפרופיל, וחייב את התובעת בהוצאות גבוהות ע"ס 150,000 ₪

העובדות:

חשבונות המשתמש של  דיאנה זוהר בפייסבוק ובאינסטרגם נחסמו ע"י פייסבוק, לאחר שהתקבלו תלונות של חברות מותגי על כגון אדידס ו-ואנס על מכירת מוצרים מזויפים, באמצעות חשבונות אלה.

דיאנה הגישה תביעה כספית על סך 500,000 ₪ (לצרכי אגרה)  לצו מניעה נגד פייסבוק להשבת החשבונות על כנם, תוך שהעלתה טענות כבדות נגד פייסבוק על התנהלות כוחנית ושרירותית. לטענתה, החשבונות מהווים קניינה הרוחני וסגירתם ע"י פייסבוק, מהווה הפרת חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007. המרחב הווירטואלי נשלט הלכה למעשה ע"י פייסבוק. משכך, טוענת דיאנה כי פייסבוק מחויבת בחובות בדרגה הגבוהה ביותר כלפי משתמשיה ולכן יש למנוע ממנה לנהוג כרגולטור שמילתו דין.

פייסבוק מצידה טענה כי דיאנה השתמשה בחשבונות ואף בפרופילים כדי לקדם מערך זיופים בלתי חוקי. כאשר צדדים שלישיים בעלי זכויות התריעו בפני פייסבוק על כך ונערך בירור, נמצא כי החשבונות משמשים  להפעלת עסק בלתי חוקי באופן שיטתי ומכוון, למכירת זיופים ע"י דיאנה. או אז לא היה מנוס מנקיטת פעולות האכיפה של פייסבוק.

פייסבוק סבורה, כי זוהי התנהגות בלתי חוקית וכי מתן סעד לדיאנה באופן המבוקש על ידה, יהווה לגיטימציה להפרות חוזרות ונשנות של זכויות יוצרים העומדות לצדדי ג'.  פעולות האכיפה של פייסבוק היו ראויות וננקטו כדין כדי להגן על זכויות צדדי ג' וקהילת המשתמשים של פייסבוק כולה.

עובדתית:

מטעם דיאנה - העידו דיאנה עצמה, גיסתה הגר וינסטיין המפעילה את החשבונות עימה.

מטעם פייסבוק הגיע במיוחד מחו"ל להעיד מר Brandon Webb  ברנדון ווב, ראש מחלקת קניין רוחני בפייסבוק.

מטעם אדידס העיד עו"ד תומר כהן , Director of Legal Complianc  באדידס ישראל בע"מ, חברה ישראלית בשליטתה של אדידס העולמית  שקיבל הכשרה מיוחדת מאדידס העולמית, לאיתור זיופים אצלה.

הוכרע עובדתית:

דיאנה בעזרת הגר ויתר המנהלים בחשבונות המשתמש השונים שנוהלו באמצעות פייסבוק ואינסטגרם, רובם ככולם בני משפחתה, פעלו בשיטה מתוחכמת שבאמצעותה פורסמו או שווקו או תווכו לצרכנים שונים מוצרים מזויפים של מותגי על ובהם של אדידס.

בית המשפט מצא כי השיווק וההסתרה בוצעו ע"י דיאנה באופן שיטתי ומתוחכם: פרסום מותגי על באמצעות פלטפורמות פייסבוק ואינסטגרם תוך הנחת קישור מתאים לאתר שלה ומתן הנחיות מתאימות לרכישה.משלוח הלקוחות לרכוש דרך קישור; זיהוי המוצר על ידי קוד כאשר בפועל מוצגת תמונה של מוצר שונה לחלוטין מן המוצר הנרכש; נעשה שיבוש מכוון של שיבוץ כוכביות בתוך שמם של המותגים כך שבקרה אלגוריתמית-רובוטית לא תוכל לגלותם; הצגת מצג ללקוחות לפיו מדובר במוצרים שהם בבחינת "1:1" ביחס למוצר המקורי;

מדובר בהסוואה מתוחכמת שמאחוריה מטרה סופית של מכירת מוצרים מזויפים, דרך הפלטפורמה האינטרנטית של פייסבוק ואינסטגרם.

לפיכך, נדחתה התביעה העיקרית, והתקבלה התביעה שכנגד.

דיאנה חויבה לשלם לפייסבוק סך של 75,000 ₪, ולאדידס סך של 75,000 ₪.

( סה"כ חויבה ב 150,000 ₪).

הקביעות העקרוניות:

החובות המוטלות על משתמש ברשת חברתית/באינטרנט:

אל מול זכותו של המשתמש ברשת החברתית לבצע בחשבון פעילות של צריכת מידע, העלאת מידע, שיתוף מידע וכו', ניצבת חובתו של המשתמש לפעול במסגרת החשבון באופן מדוד ונקי, שאינו מביא לפגיעה או להפרת זכויות של אחר.

אמנם למשתמש החשבון ברשת חברתית זכות ברורה ורחבה לחופש ביטוי, לרבות לחופש ביטוי מסחרי. אך זכות זו כפופה לכך שהתכנים המפורסמים בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם של המשתמש אינם סותרים את תקנת הציבור, אינם פוגעניים, כוזבים, או מביאים להפרת זכויות, לרבות זכויות קניין רוחני של אחר.

מי שמפר זכויות של צדדים שלישיים במסגרת פעילותו ברשתות החברתיות, צפוי לסנקציה של השבתת חשבון המשתמש ואף חושף עצמו לתביעות בגין הפעילות המפרה אותו הוא מבצע. בוודאי אין לאותו מפר זכות לקבלת סעד מבית המשפט, לאחר שהתברר כי החשבון שימש אותו לביצוע פעילות שמביאה להפרת זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים. עמדה זו מתיישבת עם עקרונות בסיס של קיום רשת אינטרנט  נקיה ככל הניתן מהפרות, וכן עם הציפייה הסבירה והלגיטימית של ציבור המשתמשים כי צריכה ושיתוף של מידע ברשתות החברתיות יעשו באופן שאינו פוגע בזכויות ושאינו חושף אותם לתכנים מפרים או בלתי נאותים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

החובות המוטלות על פייסבוק כמפעילת הרשת:

הזכות החוזית של פייסבוק מכוח תנאי השימוש, לנטר מידע, לאכוף ואף להשבית חשבונות משתמש שמתגלים כמקור להפרת זכויות בהתאם לתנאי השימוש - כוחה יפה ככל שיהיה -  אף משיתה עליה חבות לדאוג באופן סביר כי המרחב שהיא מספקת למשתמשיה, יהא בטוח ולא ישמש להפרת זכויות של אחרים. לפיכך, כאשר מתקבלות אצל פייסבוק אינדיקציות מתאימות המלמדות על שימוש בלתי ראוי ובלתי חוקי הנעשה ברשת החברתית על ידי המשתמשים, עליה לפעול לניקוי החשבונות מן הפרסומים המפרים, או להשעייתם או אף לחסימתם כליל. לא מן הנמנע, כי אם פייסבוק לא תעשה כן, היא עלולה למצוא עצמה חשופה לתביעות מטעם צדדי ג' אשר סבורים כי זכותיהם הופרו באמצעות חשבונות פייסבוק ואינסטגרם אשר פועלים באישור ובהסכמה של פייסבוק ונתונים במידה מסוימת לפיקוחה וליכולות האכיפה שלה.

סיכום:

הקביעות המהותיות בפסק הדין:

פסק הדין מטיל חובה על המשתמש ברשת חברתית, לפעול בצורה נקיה שלא תפר זכויות של צדדי ג' .פסק הדין אמנם עוסק במכר מוצרים מזויפים, אך את הקביעות שבו ניתן להרחיב להפרות אחרות המבוצעות ע"י משתמשים ברשת חברתית , כגון הוצאת לשון הרע או ביוש (shaming on social media).

מנגד, פסק הדין מרחיב ומטיל חובה  לא רק על המשתמש.

גם מפעיל הרשת החברתית – בענייננו פייסבוק – מחויב לפעול לניקוי ו/או השעיה ו/או חסימת חשבונות המפיצים תכנים מפרים. שאם לא כן הוא עלול להיות חשוף לתביעות מצד צדדי ג' העשויים להיפגע מאותם פרסומים. 

ת.א. (מחוזי תל אביב)  63470-05-19 זוהר נ' פייסבוק , כבוד השופטת נועה גרוסמן, 23.8.2021.