אאא

הראב"ד וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך, שהשתחרר לפני כשבועיים מבית החולים, עשה את ראש השנה במחיצת תלמידיו - בישיבתו בעיר בית שמש.

בראש השנה התפלל הגר"מ בהיכל ישיבתו בבית שמש, וניגש לפני העמוד לתפילת ערבית בשני הלילות, וכמו כן נשא דרשות התעוררות בשני הלילות לפני תפילת ערבית.

רגע השיא בישיבתה, הוא הדרשה הייחודית שמוסר הגר"מ לפני התקיעות, כאשר הוא עומד ברעדה ליד הבימה - עטוף בטלית ופניו - כפני מלאך אלוקים, ומעורר את הציבור בקול בכי על חובת היחיד והציבור, ובני הישיבה מצטופפים סביב הבימה לשמוע את קולו הנשנק מבכי.

השנה לאחר סדרת האסונות הקשים שידענו בשנה החולפת - אסון מירון, אסון קרלין, אסון מיאמי וכו', נשא  רה"י, דברים  לפני התקיעות וביקש מבני הישיבה להתחזק באמונה ולקבל קבלה מיוחדת לשיפור המעשים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בדבריו אמר לתלמידים: "עברנו שנה קשה, מכה אחר מכה הכה בנו הקב"ה וכמה מקומות, אנשים נתמלאו בפחד ואימה, ועכשיו הוא הזמן להתעורר לפעול לבטל הדינים מהשנה הבעל"ט.

"הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא הביא עלינו את המכות רק לטובתנו כדי לעורר אותנו לתשובה, וכשם שהוא שלח את המכות הוא גם יעזור שהם לא יופיעו עלינו עוד אם נתעורר לתשובה. חובותינו להתחזק באמונה שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, ובפרט עכשיו שכבר קרובים אנו מאוד לימות המשיח, והקב"ה מנסה אותנו בכמה מיני ניסיונות, חובותינו להתחזק מאוד באמונה בהשגחה פרטית, ואם נהיה חזקים באמונה בוודאי נקבל סיוע מהשמים שנוכל לעמוד בניסיונות".

בהמשך דבריו ביקש הגר"מ, מבני הישיבה לקבל קבלה בעניין הנוגע לקידוש שם שמים: "כל אחד יראה לקבל על עצמו קבלה טובה בעניין הנוגע לקידוש שם שמים, כי אז גם אם אין לו זכויות להינצל בעבור עצמו, מ"מ הוא זוכה להינצל ולזכות לחיים למען כבוד שמים, ועל כן בני הישיבה יקבלו על עצמם להקדים לבוא לתפילה ולסדרי הישיבה, ובכך יקדשו שם שמים כי עי"ז חבריהם ילמדו מהם ונמצא שם שמים מתקדש על ידם".