אאא

פרק ג': אנו עוסקים ברבי אברהם היכיני שמצוטט בספרים רבים, למרות שהיה "שבתאי", ממאמיניו הגדולים של שבתאי צבי שר"י גם לאחר התאסלמותו.

רבים מגדולי אותו דור נפלו שבי אחר האמונה השבתאית. אולם לא אלמן ישראל; דאג הקב"ה ונתן לבניו את רבינו היעב"ץ שהתפרסם במלחמתו נגד המשיחיסטים השבתאים, ובזכות עוז רוחו שנלחם מלחמת חורמה במשיחיות השקר של זמנו - עם ישראל שרד.

רוב מעריצי שבתאי צבי הבינו לאחר התאסלמותו שלא דובים, לא יער ולא משיח,  ומיד חזרו בהם והורידו את שלטי 'יחי המלך המשיח' שתלו בביתם. מעטים ובודדים מתלמידי החכמים שנשארו באמונה המשיחיסטית בעד משיח השקר גם לאחר שהתאסלם. אחד מהם היה רבי אברהם היכיני שהוא היה הת"ח הראשון עליו הסתמך שבתאי צבי על כך שהוא משיח, ולא שינה את דעתו עד יום מותו.  

הגישה התורנית במקרים כאלו כפי שהובא בשם מרן החיד"א שלא להתייחס לכך מאומה. החיד"א בספריו הרבים ציטט את כל אותם שבתאים מחכמי טורקיה, כאילו לא היו שבתאים.

• • •

רבי אברהם היכיני היה תלמידו של רבי יוסף מטראני מחבר שו"ת מהרי"ט. חיבר פירוש גדול על התוספתא, חיבור שנאבד.  

רבי אברהם עסק בכתבי המקובל רבי חיים ויטאל והזכירו בכתביו. ספר 'רזי לי' וספר 'ווי העמודים' בו כתב את רעיונותיו השבתאים פורסם היטב אצל חסידי התנועה השבתאית בתורכיה ובסלוניקי ושכנע רבים להצטרף לקבוצת המשיחיים שהאמינו בשבתאי צבי. בנוסף כתב רבי אברהם מאות מזמורים כדוגמת תהילים.

כאמור, רבים מגדולי ישראל שמזכירים את רבי אברהם היכיני כגון מרן החיד"א ב'שם הגדולים', 'ילקוט מעם לועז', 'שבט מוסר', ועוד רבים.

מעניינת עדותו של "הנביא" נתן העזתי על גאונותו צדיקותו ושקדנותו של רבי אברהם היכיני: "דע כי זה אברהם היה חסיד גדול... ונסגר מ' שנה והיה אוכל חולין בטהרה, ולא היה רואה לא פני אדם ולא פני אשה, ובכל ראש-חודש היה נכנס לבית-המדרש והיה לבין האנשים פרוכת אחד כדי שלא יראה פני אדם, והיה דורש סודות התורה".

כאגב נציין שגם על נתן העזתי שהיה נביאו ויד ימינו של שבתאי צבי ישנם שמסנגרים. המקובל רבי יהודה פתיה זצ"ל כתב שבשנת תרע"א (1911) נשמתו של נתן העזתי באה אליו לבקש תיקון. הנשמה תוקנה מחטאיה הרבים, וע"פ המסופר בספה"ק 'רוחות מספרות', היא קבלה מנוחת עולמים.

תורת הקנאות ליעב''ץ שמזכיר את רבי אברהם היכיני לגנאי (אוצר החכמה   )
תורת הקנאות ליעב"ץ שמזכיר את רבי אברהם היכיני לגנאי (אוצר החכמה)

ניסינו לקבל תגובה מיתד נאמן שפרסם מאמר בו הוזכר וורט מאת רבי אברהם היכיני ללא אזכור מילה וחצי מילה על אמונתו השבתאית (וכמצופה מעיתון שבזמנו שנלחם במשיחיות להיזהר יותר) ולא נעניתי.

ברם, ידיד של כותב השורות קבל תגובה מכותב המאמר ביתד נאמן, ואותה נפרסם כאן.

"תודה על תשומת הלב. 

"על רבי אברהם היכיני כתב רבינו החיד"א בספרו 'שם הגדולים' (מערכת גדולים אות א נח): "מהר"ר אברהם היכיני תלמיד מהרימ"ט חיבר ק"ן מזמורים וקרא הספר הוד מלכות ונדפס. וחיבר אשל אברהם דרושים וס' תוספת מרובה באור על התוספתא. ויש בידי תשובה בדין איני ניזונית ואיני עושה כ"י מהרב ז"ל".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"דברי תורתו מצוטטים שוב ושוב בספרי גדולי הדורות, כמו אצל החיד"א, בני משפחת פאלאג'י, רבי אליהו הכהן האיתמרי, ועוד רבים.

"זו לבד סיבה מספקת לצטטו בלי להוסיף שום הבהרה, כפי שאף הם שהכירוהו עשו כך.

"לגופו של עניין, יש קבלה עתיקת יומין לא לפשפש ולעסוק בעניין זה של השיוך לש"צ לכאן או לכאן.

"כך שהנכון ביותר הוא לקיים בו ובשכמותו מקרא שכתוב (במדבר כג, כה): "גַּם קֹב לֹא תִקֳּבֶנּוּ גַּם בָּרֵךְ לֹא תְבָרֲכֶנּוּ", ולא להוסיף הבהרות וכיוצא בזה. ד. רובניץ".

  • לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: [email protected]