אאא

יום כיפור – מזוית שונה!

כשאומרים 'יום כיפור' - מה המחשבה הראשונה ש'קופצת' לך?

אולי אחרי שתקרא את הדברים, 'תקפוץ' לך מחשבה חדשה...

# מה מיוחד ביום הכיפורים?

ביום הכיפורים נפתחים ומתגלים שערי רחמים עליונים, ומאיר בעולם:

אור הרצון העליון של הקב"ה!

שרוצה שכל אחד מעם ישראל יחזור ויתקרב אליו.

# האם עיקר העבודה היא צום ווידויים?

עד היום שמענו, שעיקר עבודת יום הכיפורים היא הצום והוידויים, הדבר נכון לגבי תיקון העבר, אך, דבר נוסף שמאוד חשוב, שנצא מיום הכיפורים עם מטעני כח וכלים מחודשים לשנה החדשה.

# מהו עיקר העבודה ביום זה? לעורר ולחזק את הלב ברצונות טובים להתקרב לה' ולעשות רצונו, ומאידך להפחית רצונות שלא לרצונו.

לחזק את הרצון לקיים מצוות מתוך כוונת הלב, ולא מצות אנשים מלומדה.

# מה אחד הדברים שמסייעים להגיע לזה? כתוב: "ביום זה תענו את נפשותיכם" עיקר העינוי הוא - עינוי הנפש ולא כפי שנראה עינוי הגוף, כי בזה שהרצון הטבעי לאוכל, לא ממומש, הלב נכנע, ומתעורר בנפש הרצון לעשות רצון ה'.

בדרך זו, אנו מתקנים ימים שעברו ב'חושך':

ומזרימים לנפש מחדש, חיות ושמחה לעשיית רצון ה'.

# מדוע אומרים בכניסת היום הקדוש "כל נדרי"?

אמירת 'כל נדרי' מלמדת דבר חשוב ונפלא:

שאם אפשר להתיר דבר חמור כמו נדר, אז, גם כל מי שחטא, מה וכמה שחטא, יכול לקבל סליחה ומחילה ביום זה, מרחמיו וחסדיו המרובים של ה' יתברך, ולכן, אין שום ייאוש בעולם כלל.

# 'להתפלל עם העבריינים' - מי הם 'עבריינים' שאנו מזכירים?

שלא נטעה, ה'עבריין' הוא לא ה'חבר' שלי, אלא – אני!

אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, כל אחד מאיתנו הוא 'עבריין' במצווה או במידה מסוימת שקשה לו להתגבר עליה, ובחלק מהפעמים נכשל בה.

# מה ההשפעה של  אמירת 'אנו מתירים להתפלל עם העבריינים'?

באמירה זו, אנו מכלילים את עצמנו עם הצדיקים האמיתיים, כמעין 'עסקת חבילה', ובכך מעוררים עלינו עוד זכויות וזוכים להיחתם ביחד איתם בספרי הצדיקים.

ברגעים של אמירת 'מתירים להתפלל עם העבריינים' – כל עם ישראל עולה אוטומטית לקדושה, כי בזמן זה, כולם מתפללים ביחד:

'בישיבה של מעלה' ו'בישיבה של מטה'!

ולכן, כל אחד יכול 'לקפוץ' על העגלה להצטרף ולקבל סליחה ומחילה, והחדרת קדושה וטוהר ללב ולנשמה, שיתנו כח ויעזרו במהלך השנה להתמודד עם כל ניסיון שנעמוד בו.

 # עד היכן עולה התפילה ביום הכיפורים?

התפילה ביום הכיפורים, מביאה להכנעת הלב, ומחזקת את ההכרה  שהקב"ה מתאווה לתפילתנו, ומחכה ורוצה לשמוע אותה, כדי – לקבל אותה!

האמונה שהקב"ה מחכה לתפילתנו, מאפשרת לתפילה להיות מתוך עומק הלב בענווה ובהכנעה, וכך:

התפילה עולה בשלמות – עד כיסא הכבוד!

ולכן, ביום הכיפורים מוסיפים תפילה נוספת שנזכה להיכלל יותר ברצון העליון.

ביום הכיפורים מרבים לספר ולשבח את גודלו ורוממותו של ה' יתברך, וכך מתקנים את קומת הדיבור, וזוכים ל'לבנוניות המוחין'.

בחודש תשרי יש סייעתא דשמיא מיוחדת לנהל את המלחמה עם הס"א, ובכך, זוכים להתחדשות מוחין, וחיזוק באמונה בשנה החדשה.

# מה ליום כיפור ולניגונים?

הארכה בפיוטים וניגונים ביום הכיפורים:

'מלבישה' את השכינה בלבושים נהירים, דהיינו:

הניגונים מגלים את אור השכינה שמצוי בעומק הנפש, במלוא יופיו והדרו, וניתן להרגיש כמה הניגונים משמחים את הלב, והדברים נפלאים.

# מדוע אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו"בקול?

ביום כיפור אומרים בקול "ברוך שם כבוד מלכותו" כי ביום זה, מותר שכולם ידעו, שהקב"ה נמצא בכל מקום בעולם, גם במקומות הכי חשוכים או מטונפים רוחנית.

במהלך השנה, לא אומרים 'ברוך שם' בקול, כדי שהקיצוניים לא יאחזו במקומות הללו, אבל:

ביום הכיפורים אין שום 'אחיזה' לחיצוניים!

ואפשר לגלות ולהכריז לכל העולם:

'מלכותו בכל משלה' – מלכות ה' שולטת בכל העולם!

הכרזה זאת, מאפשרת לכל אחד שנכשל, ולא משנה במה וכמה, לדעת, שהקב"ה נמצא איתו בכל מקום, כפי שכתוב:

"השוכן איתם בתוך טומאתם" וזאת כדי – להרים את האדם משם!

הקב"ה רק רוצה, שניתן לו את האפשרות לעזור לנו לצאת משם, ע"י שקצת נתעורר, וכך, נשוב אליו ונתחיל לעבוד אותו מחדש.

# אמונה ובטחון ברחמי וחסדי ה': חשוב לעורר ביום הכיפורים מחשבות של אמונה ובטחון, ולדמיין איך ברגעים אלו הקב"ה מקרב אותי בגדר: "ימינו תחבקני" כי ביום זה, מתגלים כל שערי הרחמים - הכי גבוהים, ועל ידם הקב"ה מוחל לכל אחד מישראל, על - כל עוונותיו!

# הס קטגור – רק סנגור:

ביום כיפור, הקב"ה סוגר לס"א את הפה, והוא:

לא מוכן לשמוע - שום קטרוג על שום אדם!

ולכן, לכל אחד יש ביום זה הזדמנות להתקרב לקב"ה ולקדושה.

# אל תקטרג על עצמך! גם לך אסור לקטרג על עצמך ביום זה! כל מחשבה שחודרת ללב שמייאשת אותך ומסבירה לך שבגלל שהתרחקת, אין לך סיכוי לקבל מחילה, היא – מחשבת כפירה!

# למי יום הכיפורים מכפר? אומר הרמ"א, יום הכיפורים מכפר למי שמאמין בכך, אבל:

"המבעט בו, ייחשב בליבו- מה יועיל לי יום הכיפור הזה – אינו מכפר לו" (סימן תר"ז).

הקב"ה רוצה לכפר לך – על כל חטאותיך!

למה אתה מסרב להאמין בטוב ה', וברחמיו המרובים?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ביום הזה הקב"ה סותם את פיות כל המקטרגים, ומשפיע עליך רחמים מרובים – וסר עוונך!

תתחיל מהיום להאמין - בעוצמת יום הכיפורים!

מי לא מחכה ושמח, בכזאת מתנה נפלאה?

 # היום אני מתחיל מחדש! יום הכיפורים הוא יום של התחלה חדשה, כי  מתחזקת בלב הידיעה, שהקב"ה נמצא איתו בכל מקום ובכל זמן, ולכן, לאחר כל נפילה:

הקב"ה מחכה שתחזור אליו – ותתחיל מחדש!

תחשוב תרגיש תנשום – כמה ה' אוהב אותך!

איך הוא עוטף אותך בטליתו בחמלה ובאהבה!

תרגיש בכל רגע, את המתיקות הנפלאה של היום הזה!

כי ביום הזה יטהר אתכם מכל עוונותיכם...

גמר חתימה טובה!

המאמר הבא יעסוק בשאלה:

מה שווה להתוודות, אם ממילא אחזור לחטוא?